Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
w skali 1 : 100 000

 

Autorzy: Andrzej Bossowski i Adam Ihnatowicz

Państwowy Instytut Geologiczny, 2006

 

Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego zawiera podsumowanie wyników wszystkich prac o charakterze geologiczno-poszukiwawczym w obrębie formacji karbonu górnego i jego bezpośredniego nadkładu, prowadzonych na obszarze Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego.

 

 

alt