Geological Map of the Outer Carpathians: borderland of Ukraine and Romania, 1 : 200 000

 

Redaktorzy naukowi: Leszek Jankowski, Robert Kopciowski, Wojciech Ryłko


Państwowy Instytut Geologiczny, 2007