Mapa glacitektoniczna Polski 1 : 1 000 000

 

Autor: Andrzej Ber

Państwowy Instytut Geologiczny, 2006

 

Mapa glacitektoniczna Polski w skali 1 : 1 000 000 jest pierwszym w historii polskiej kartografii geologicznej przedstawieniem rozmieszczenia zaburzeń i struktur glacitektonicznych na terenie całego kraju. Opracowanie to powstało na podstawie szczegółowych (SMGP w skali 1 : 50 000) i przeglądowych materiałów kartograficznych oraz publikowanych i archiwalnych opracowań autorskich.

Na mapie prezentowane są ciągi wałów i wzniesień oraz pojedyncze formy zbudowane z osadów zaburzonych glacitektonicznie, kopalne depresje glacitektoniczne i kry lodowcowe, a znakami punktowymi zaznaczone są wiercenia oraz odsłonięcia ze stwierdzonymi zaburzeniami glacitektonicznymi.

Całość uzupełniają zasięgi głównych zlodowaceń oraz morza eemskiego. W tekście towarzyszącym mapie scharakteryzowano i zilustrowano zaburzającą działalność lądolodu oraz przykłady zaburzeń glacitektonicznych w wybranych regionach kraju.

Autorem mapy opracowanej na podstawie materiałów 25 autorów jest doc. dr hab. Andrzej Ber.

Nakład mapy wyczerpany, trwają prace nad uaktualnieniem i wznowieniem wydania.