Wynikiem gwałtownych burz, które przeszły nad województwem śląskim i opolskim w minionych dniach były liczne podtopienia i osunięcia się gruntów. W czwartek (13.05), na terenie Wodzisławia Śląskiego, w dzielnicy Zawada, na stromej skarpie boiska zespołu LKS "Naprzód Zawada" powstało osuwisko.

lokalizacja www
Lokalizacja osuwiska we Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Zawada

Masy gruntów piaszczystych i nasypowych uległy przemieszczeniu niszcząc płytę boiska, a koluwia oparły się o budynek klubowy. Upłynnione utwory piaszczyste znajdują się wzdłuż budynku klubowego, a także wpłynęły do piwnicy obiektu. Przyczyną powstania przemieszczeń były wody opadowe napływające ze stromego stoku zlokalizowanego ponad boiskiem. Występujące w podłożu głównie grunty piaszczysto-żwirowe z wkładkami gliny uległy upłynnieniu na skutek intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych. W wyniku uruchomienia osuwiska uszkodzone zostały dwie wiaty, ogrodzenie boiska oraz oświetlenie. Schody prowadzące na górną płytę są podmyte i częściowo uszkodzone. Dla osuwiska zostanie wykonana karta rejestracyjna, która rozpocznie procedury związane z jego trwałym i skutecznym zabezpieczeniem.

 
wodzislaw osuwisko na boisku

Koluwia osuwiskowe po zachodniej stronie osuwiska

 

 wodzislaw osuwisko na boisku

Skarpa główna po zachodniej stronie osuwiska – uszkodzone ogrodzenie i oświetlenie


 wodzislaw osuwisko na boisku

Skarpa główna we wschodniej stronie osuwiska – uszkodzona wiata

Tekst i zdjęcia: Jarosław Kos
Mapa na podstawie maps.google.com