Historia badań nad ruchami masowymi ziemi w Polsce (Osuwiskowy Przegląd Geologiczny – artykuł 1.)

Majowy numer Przeglądu Geologicznego (2019-05, tom 67) w całości poświęcony został osuwiskom. Numer ten powstał z myślą o uczestnikach II Ogólnopolskiej Konferencji O!suwisko, która odbyła się w maju w Szczawnicy. Pragniemy przybliżyć najciekawsze artykuły z tego numeru.

W pierwszym z nich, zatytułowanym Zarys historii badań nad ruchami masowymi ziemi w Polsce Wojciech Rączkowski przedstawił przegląd badań i działań w zakresie osuwisk, ze szczególnym uwzględnieniem XXI wieku. Przegląd opublikowanych prac pokazuje ewolucję zainteresowań naukowców od prac opisujących wybrane osuwiska do badań metodologicznych. Łącznie opublikowano 2350 artykułów, a do wiodących ośrodków badawczych należą: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk.

Zapraszamy do lektury!

Wojciech Rączkowski – Zarys historii badań nad ruchami masowymi ziemi w Polsce