Osuwiska w Polsce – 13 lat projektu SOPO (Osuwiskowy Przegląd Geologiczny – artykuł 2.)

Majowy numer Przeglądu Geologicznego (2019-05, tom 67) w całości poświęcony został osuwiskom. Numer ten powstał z myślą o uczestnikach II Ogólnopolskiej Konferencji O!suwisko, która odbyła się w maju w Szczawnicy. Pragniemy przybliżyć najciekawsze artykuły z tego numeru.

Nasilenie katastrofalnych ruchów osuwiskowych w południowej Polsce, które miały miejsce pod koniec XX wieku, pokazało, że istnieje potrzeba stworzenia jednolitego systemu pozyskiwania i gromadzenia danych osuwiskowych. Artykuł Osuwiska w Polsce – od rejestracji do prognozy, czyli 13 lat projektu SOPO przybliża historię powstania i rozwoju Projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO, prezentuje jego dotychczasowe wyniki i wskazuje cele na przyszłość.

Zapraszamy do lektury!

Paweł Marciniec, Ziemowit Zimnal, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Wojciech Rączkowski, Izabela Laskowicz, Piotr Nescieruk, Dariusz Grabowski, Marcin Kułak, Antoni Wójcik – Osuwiska w Polsce – od rejestracji do prognozy, czyli 13 lat projektu SOPO