Osuwiska – problemy prawne, społeczne i administracyjne (Osuwiskowy Przegląd Geologiczny – artykuł 3.)

Majowy numer Przeglądu Geologicznego (2019-05, tom 67) w całości poświęcony został osuwiskom. Numer ten powstał z myślą o uczestnikach II Ogólnopolskiej Konferencji O!suwisko, która odbyła się w maju w Szczawnicy. Pragniemy przybliżyć najciekawsze artykuły z tego numeru.

Celem artykułu Osuwiska – problemy prawne, społeczne i administracyjne jest przedstawienie najczęściej występujących problemów administracji publicznej związanych z zagrożeniami osuwiskowymi w kontekście geologii i prawa. Artykuł pokazuje, w jaki sposób osuwiska są postrzegane w praktyce rządowej, samorządowej i planowania przestrzennego. Przedstawiono najczęstsze problemy i źródła problemów i konfliktów, z  którymi stykają się geolodzy, administracja, inwestorzy i mieszkańcy zagrożonych osuwiskami obszarów. Autor omawia także luki i niejasności w obowiązujących przepisach, a także przedstawia propozycję usprawnienia procedur.

Zapraszamy do lektury!

Tomasz Wojciechowski – Osuwiska – problemy prawne, społeczne i administracyjne