Podatność osuwiskowa Polski (Osuwiskowy Przegląd Geologiczny – artykuł 6.)

Majowy numer Przeglądu Geologicznego (2019-05, tom 67) w całości poświęcony został osuwiskom. Numer ten powstał z myślą o uczestnikach II Ogólnopolskiej Konferencji O!suwisko, która odbyła się w maju w Szczawnicy. Pragniemy przybliżyć najciekawsze artykuły z tego numeru.

Wykorzystując dane lokalizacyjne osuwisk znajdujących się w bazie danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej oraz informacje o uwarunkowaniach geośrodowiskowych w Polsce, obliczono metodami statystycznymi podatność osuwiskową Polski. Wynika z niej, że 15% obszaru kraju jest podatna na osunięcia. Największe zagrożenia mogą występować w Karpatach oraz w wielu regionach Sudetów, wyżyn oraz w strefach przykorytowych rzek. Najbardziej są zagrożone obszary nachylone w przedziale 9° -30°, które są zbudowane z osadów fliszowych w strefach dyslokacji tektonicznych. Na obszarach podatnych osuwiskowo zlokalizowanych jest m. in. ponad milion budynków oraz około 7 000 km dróg.

Zapraszamy do lektury!

Tomasz Wojciechowski – Podatność osuwiskowa Polski