Osuwiska w Sudetach (Osuwiskowy Przegląd Geologiczny – artykuł 8.)

Majowy numer Przeglądu Geologicznego (2019-05, tom 67) w całości poświęcony został osuwiskom. Numer ten powstał z myślą o uczestnikach II Ogólnopolskiej Konferencji O!suwisko, która odbyła się w maju w Szczawnicy. Pragniemy przybliżyć najciekawsze artykuły z tego numeru.

W artykule Osuwiska w Sudetach przedstawiono wyniki regionalnej analizy rozmieszczenia osuwisk w Sudetach (SW Polska). Badania polegały na zintegrowanej analizie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR i różnych czynników wpływających na rozwój osuwisk. Najwięcej osuwisk zidentyfikowano w obszarach zbudowanych z późnowaryscyjskich i permo-mezozoicznych skał osadowych i wulkanogenicznych. Wyniki badań wykazały związek między przestrzennym rozkładem osuwisk a geologią podłoża skalnego, a najistotniejszymi czynnikami warunkującymi rozwój osuwisk są litologia i tektonika podłoża. Rozwojowi osuwisk w Sudetach sprzyja obecność wyraźnych progów morfologicznych związanych z tektoniką uskokową podłoża (m.in. Rów Górnej Nysy Kłodzkiej, Góry Bardzkie) lub spękaniami i różną odpornością skał (m.in. Góry Kamienne). W rejonach tych znajdują się największe osuwiska i reprezentują one typ osuwisk frontalnych. Związki między warunkami geologicznymi a ruchami masowymi zostały dodatkowo potwierdzone przez skonstruowaną mapę podatności osuwiskowej Sudetów.

Zapraszamy do lektury!

Rafał Sikora, Tomasz Wojciechowski – Osuwiska w Sudetach