Zastosowanie bezzałogowego statku latającego (UAV) w monitoringu powierzchniowym ruchów masowych na przykładzie osuwiska w Kasince Małej (Osuwiskowy Przegląd Geologiczny – artykuł 10.)

Majowy numer Przeglądu Geologicznego (2019-05, tom 67) w całości poświęcony został osuwiskom. Numer ten powstał z myślą o uczestnikach II Ogólnopolskiej Konferencji O!suwisko, która odbyła się w maju w Szczawnicy. Pragniemy przybliżyć najciekawsze artykuły z tego numeru.

Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego (UAV) do monitorowania procesów zagrażających zdrowiu i życiu człowieka jakimi są osuwiska. W procesie badawczym wykorzystano statek powietrzny DJI Phantom 4 Advance, przy pomocy którego wykonano naloty nad aktywnym osuwiskiem w miejscowości Kasinka Mała na terenie gminy Mszana Dolna w województwie małopolskim. Pozyskany materiał zdjęciowy został przetworzony metodą fotogrametryczną, co pozwoliło na uzyskanie precyzyjnej informacji wysokościowej o dokładności poniżej 10 cm i dokładności sytuacyjnej ok. 2 cm. Obserwacje osuwiska wykonywane były cyklicznie, a na ich podstawie wygenerowano wysokościowe modele różnicowe i mapy przemieszczeń w poziomie pokazujące zróżnicowane natężenie zsuwu w poszczególnych fragmentach badanego osuwiska. Autor dokonuje oceny zastosowanej metody dostrzegając duży potencjał fotogrametrii UAV w badaniach dynamiki osuwisk.

Zapraszamy do lektury!

Krzysztof Karwacki – Zastosowanie bezzałogowego statku latającego (UAV) w monitoringu powierzchniowym ruchów masowych na przykładzie osuwiska w Kasince Małej (Beskid Wyspowy, Zewnętrzne Karpaty Zachodnie)