Mapy osuwisk dla kolejnych gmin i powiatów

Dziesięć nowych map osuwisk i terenów zagrożonych południowej Polski, zrealizowanych w ramach projektu SOPO, oceniła i odebrała w ostatnim kwartale 2019 r. Komisja Opracowań Geologicznych. Dwa opracowania sporządzone przez specjalistów z Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) zostały wyróżnione.

Komisja oceniła opracowania dla gmin: Gorzyce, Katowice, Mszana, Sędziszów Małopolski, Świlcza, Zarszyn, oraz powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, stalowowolski. Wszystkie zostały przyjęte, a materiały dla 2 gmin zostały przez Komisję wyróżnione za: „wnikliwość w zbieraniu i analizie informacji podczas prac terenowych w obszarze trudnym do badań z uwagi na zabudowę, zmiany antropogeniczne oraz działalność górniczą” (Mszana) i „bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz solidność w wykonaniu kartograficznych prac terenowych” (Zarszyn).

Po ostatecznej weryfikacji zredagowana zostanie wersja kartograficzna „Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych Ruchami Masowymi”. Trafi ona do lokalnych samorządów, gdzie wykorzystana zostanie m.in. przy zakładaniu i prowadzeniu „Rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi” oraz przy pracach związanych z planowaniem przestrzennym. Dane osuwiskowe będą również dostępne w aplikacji mapowej.

Dotychczas w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej zidentyfikowano i naniesiono na mapy prawie 67 tys. osuwisk. Do końca III etapu Projektu geolodzy zakończą kartowanie obszaru Karpat.

Status opracowań dla poszczególnych gmin i powiatów można sprawdzić na interaktywnej mapie.