Rozwój badań osuwisk w Państwowym Instytucie Geologicznym

Majowy numer Przeglądu Geologicznego (2020-05, tom 68) jest szczególny z dwóch powodów: wieńczy rok obchodów stulecia Państwowego Instytutu Geologicznego i zawiera aż 26 artykułów, traktujących o naszej bogatej historii i dokonaniach oraz obecnych i planowanych działaniach. Zawiera również większość referatów wygłoszonych na sesji "100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – doświadczenie i przyszłość", która miała miejsce 19 listopada 2019 r. W numerze znalazł się także artykuł dotyczący prac z zakresu badania osuwisk.

Osuwiska na obszarze Polski niemal od zawsze stanowiły poważny problem geologiczny, zwłaszcza w obszarach górskich. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy od początku swojej działalności zajmował się ruchami masowymi. Po II wojnie światowej, z kolejnymi wydarzeniami osuwiskowymi, waga tych badań zwiększała się. Z chwilą rozpoczęcia projektu SOPO w roku 2008 prace te prowadzone są systematycznie i na coraz większą skalę. Artykuł prezentuje historię i ostatnie osiągnięcia w zakresie badania osuwisk, a także omawia wszystkie elementy projektu SOPO – od zbierania danych i prowadzenia bazy danych przez monitoring i analizy podatności do przewidywania i ostrzegania o możliwości wystąpienia ruchów masowych.

Zapraszamy do lektury!

Rozwój badań osuwisk w Państwowym Instytucie Geologicznym