Mapy osuwisk dla kolejnych gmin i powiatów

Czternaście nowych map osuwisk i terenów zagrożonych południowej Polski, zrealizowanych w ramach projektu SOPO, oceniła i odebrała w ostatnim kwartale 2020 r. Komisja Opracowań Geologicznych.

Komisja oceniła opracowania dla gmin: Domaradz, Jasienica Rosielna, m. Przeworsk, Przeworsk, Gać, Kańczuga oraz powiatów: płońskiego, sochaczewskiego, staszowskiego, wodzisławskiego, cieszyńskiego, przemyskiego, przeworskiego, łańcuckiego. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie i przyjęte.

Po ostatecznej weryfikacji zredagowana zostanie wersja kartograficzna „Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych Ruchami Masowymi”. Trafi ona do lokalnych samorządów, gdzie wykorzystana zostanie m.in. przy zakładaniu i prowadzeniu „Rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi” oraz przy pracach związanych z planowaniem przestrzennym. Dane osuwiskowe będą również dostępne w aplikacji mapowej.

Dotychczas w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej zidentyfikowano i naniesiono na mapy ponad 69 tys. osuwisk i prawie 6,5 tys. terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Do końca III etapu Projektu geolodzy zakończą kartowanie obszaru Karpat.

Status opracowań dla poszczególnych gmin i powiatów można sprawdzić na interaktywnej mapie.