Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk na terenie fliszu karpackiego

W grudniowym numerze Przeglądu Geologicznego (2021-12, tom 69) przedstawiono blok artykułów, przygotowanych z okazji 7. Ogólnopolskiego Sympozjum "Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce", które odbyło się w Bydgoszczy w dniach 14-17 września 2021 r.

Można tam znaleźć artykuł pracowników Centrum Geozagrożeń, Jarosława Kosa i Antoniego Wójcika – Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk na terenie fliszu karpackiego

Zapraszamy do lektury!