Eksperci Centrum Geozagrożeń PIG-PIB na spotkaniu Earth Observation and Geohazard Expert Group EuroGeoSurveys

W dniach 2-3 lutego 2023 r. odbyło się coroczne spotkanie Grupy Ekspertów Europejskich Służb Geologicznych ds. Obserwacji Ziemi i Geozagrożeń. Spotkanie zostało zorganizowane przez szefową grupy – Eleftherię Poyiadji z greckiej służby geologicznej w biurze EuroGeoSurvey w Brukseli. W spotkaniu w trybie hybrydowym wzięło udział 27 członków grupy z 20 krajów, w tym 2-osobowa delegacja z Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB: dr Maria Przyłucka oraz dr Zbigniew Perski.

W spotkaniu uczestniczyło również czworo zaproszonych gości z Europejskiej Agencji Środowiska i reprezentantów grup eksperckich Urban Geology i Mineral Resources.

W trakcie spotkania zostały omówione przyszłe perspektywy działań grupy w kontekście nowej strategii EuroGeoSurvey. Delegaci z poszczególnych państw prezentowali ostatnie działania swoich służb w zakresie geozagrożen i teledetekcji oraz kierunki wspólnych działań, w których chcieli by nawiązać szerszą współpracę.

Ważną częścią spotkania były prezentacje dotyczące European Ground Motion Service (European Ground Motion Service — Copernicus Land Monitoring Service), najnowszego serwisu Copernicus, dostarczającego darmowe dane o deformacjach powierzchni terenu dla obszaru Europy. Dr Zbigniew Perski przestawił najnowsze wyniki badań w zakresie monitoringu deformacji terenu metodą interferometrii satelitarnej z wykorzystaniem sztucznych reflektorów na obszarach osuwisk oraz gminy Wapno.

W ramach spotkania została zorganizowana wycieczka terenowa na osuwisko w Dalhem, które zostało uruchomione w wyniku gwałtownych opadów deszczu w 2021 roku i pozostaje aktywne do tej pory (założony monitoring pozwala na ocenę powolnego przesuwania się mas ziemi), będąc bezpośrednim zagrożeniem dla drogi gminnej.

EuroGeoSurveys jest stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym 37 członków Europejskiej Organizacji Służby Geologicznej. Grupa Ekspertów ds. Obserwacji Ziemi i Geozagrożeń wypełnia lukę między możliwościami obserwacji Ziemi a dostarczaniem zharmonizowanych ogólnoeuropejskich danych o geozagrożeniach dla administracji publicznej, instytucji naukowych, organizacji, przedsiębiorstw i osób prywatnych.

Więcej o działaniach grupy można przeczytać na stronie: Earth Observation – Geohazards - EuroGeoSurveys.

uczestnicy wycieczki terenowej

Uczestnicy spotkania w czasie wycieczki terenowej

Delegacja PIG-PIB na osuwisku w Dalhem

Delegacja PIG-PIB na osuwisku w Dalhem

Osuwisko w Dalhem, monitoring aktywności osuwiska z wykorzystaniem dalmierza laserowego. Na dole zagrożona droga gminna

Osuwisko w Dalhem, monitoring aktywności osuwiska z wykorzystaniem dalmierza laserowego. Na dole zagrożona droga gminna

osuwisko

Osuwisko w Dalhem

Tekst i zdjęcia: Maria Przyłucka, Zbigniew Perski