Eksperci PIG-PIB na 6 World Landslide Forum we Florencji

W dniach 14-18 listopada 2023 roku we Florencji odbyło się międzynarodowe wydarzenie 6. World Landslide Forum, w którym liczniej niż w poprzednich edycjach uczestniczyli pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. World Landslide Forum organizowane jest co 3 lata przez International Consortium of Landslides (ICL), a gospodarzem tegorocznej edycji była UNESCO Chair on Prevention and Sustainable Management of Geo-Hydrological Hazards z University of Florence.

Forum odbywa się w ramach International Programme on Landslides (IPL) i jest w wspierane przez komisje i organizacje ONZ: UNESCO, WMO, FAO, UNDRR, UNU oraz międzynarodowe organizacje naukowe: ISC, WFEO, IUGS i IUGG. W tym cyklicznym wydarzeniu biorą udział naukowcy, inżynierowie oraz decydenci z całego świata, przez co w skali globalnej jest ono doskonałą okazją do dzielenia się wynikami badań i postępami w zmniejszaniu ryzyka związanego z osuwiskami. Tym razem zarejestrowano 1100 uczestników z ponad 60 krajów, którzy zgłosili 640 referatów i 210 posterów.

Program konferencji zawierał sześć głównych zagadnień podzielonych na 47 sesji naukowych. Najliczniejszą grupę z Polski stanowili pracownicy PIG-PIB reprezentujący Centrum Geozagrożeń, Zakład Geologii Inżynierskiej, Zakład Kartografii Geologicznej i Oddział Geologii Morza. Delegacja Instytutu była wyjątkowo liczna, a główny jej człon (10 osób) stanowili przedstawiciele Centrum Geozagrożeń, prezentując zaawansowanie zespołu w badaniach nad osuwiskami. Na uwagę zasługuje fakt, że znaczna część przedstawionych zagadnień to efekty realizowanych lub obronionych w ostatnich latach dysertacji doktorskich.

Prezentacje i postery pracowników PIG-PIB dotyczyły szerokiego wachlarza problemów osuwiskowych od badań nad strukturalnym rozwojem osuwisk, przez ich monitoring, badania teledetekcyjne, fotogrametryczne i geofizyczne, po określanie podatności i ryzyka osuwiskowego.

Konferencję kończyła bardzo ciekawa i cenna merytorycznie sesja terenowa pt. Here be landslides: Florence from Romans up to now ukazująca katastrofy oraz zagrożenia osuwiskowe i powodziowe na terenie Florencji w kontekście rozwoju miasta i wzmożonego ruchu turystycznego.

Referaty pracowników PIG-PIB:

 1. Landslides on cataclinal slopes in anisotropic flysch rocks. Study from the Outer Carpathians (Poland) - Rafał Sikora

 2. Influence of undisturbed parts of slope and the orientation of bedding strata to landslide susceptibility assessment - Edyta Rycio

 3. Relationship between rainfall, water table change and landslide activity in the southern part of Poland - Bartłomiej Warmuz

 4. Regional rainfall thresholds of landslide activity in the Polish Carpathians based on meteorological and landslide data in the period 1996-2020 - Maria Przyłucka, Kamila Karkowska, Izabela Laskowicz

 5. Geostatistical methods and artificial neural networks for landslide hazard prediction – the example of Kraków city  - Sylwester Kamieniarz

 6. Understanding the landslide dynamics with corner reflector SAR interferometry - Zbigniew Perski, Tomasz Wojciechowski, Maria Przyłucka

 7. Digital aerial photogrammetry and Time-Lapse Electrical Resistivity Tomography (TL-ERT) in landslide monitoring an example from Poland - Mirosław Kamiński

 8. Joint P-wave and S-wave seismic refraction tomography survey for landslide area investigations - Marcin Lasocki, Szymon Ostrowski

 9. The accuracy of the susceptibility mapping in man-developed areas - Anna Małka, Izabela Laskowicz, Dariusz Grabowski

Postery:

 1. Determination of landslide kinematics based on UAV photogrammetry with natural field details - Krzysztof Karwacki

 2. The Landslide Counteracting System as a tool for landslide risk reduction and support for public administration in Poland - Paweł Marciniec, Zbigniew Perski, Tomasz Wojciechowski

Książka abstraktów oraz program konferencji jest dostępny na stronie: https://wlf6.org/wp-content/uploads/2023/11/WLF6_ABSTRACT-BOOK.pdf https://wlf6.org/wp-content/uploads/2023/11/WLF6_PROGRAMME_DEF-2.pdf

mężczyzna na tle ekranu z prezentacją przemawia do siedzącej w pomieszczeniu publiczności

Rafał Sikora referujący rozwój osuwisk na stokach kataklinalnych w Beskidzie Śląskim

kobieta stojąca przy pulpicie i referująca prezentację wyświetlona na ekranie

Edyta Rycio podczas prezentacji podatności osuwiskowej stoków w Górach Słonnych

mężczyzna na tle ekranu z prezentacją przemawia do siedzącej w pomieszczeniu publiczności

Bartłomiej Warmuz objaśniający aktywność wybranych osuwisk w Karpatach fliszowych w oparciu o ich monitoring wgłębny

kobieta stojąca przy pulpicie i referująca prezentację wyświetlona na ekranie

Maria Przyłucka tłumacząca wpływ progów opadowych na aktywizację osuwisk w Karpatach Zewnętrznych

mężczyzna na tle ekranu z prezentacją przemawia do siedzącej w pomieszczeniu publiczności

Sylwester Kamieniarz zaprezentował wyniki obliczeń ryzyka osuwiskowego na terenie Krakowa

mężczyzna w garniturze przemawia do pełnej sali na tle ekranu z prezentacją

Zbigniew Perski podczas prezentacji wyników badań interferometrycznych z wykorzystaniem reflektorów – metody autorskiej opracowanej w PIG-PIB

mężczyzna stojący na tle posteru

Paweł Marciniec przy posterze opisującym wyniki projektu SOPO w zakresie redukcji ryzyka i wsparcia administracji publicznej w Polsce

mężczyzna stojący na tle posteru

Tomasz Wojciechowski z posterem

mężczyzna stojący na tle posteru

Krzysztof Karwacki pochwalił się wynikami analiz fotogrametrycznych na osuwiskach

grupa ludzi pozujących do zdjęcia wewnątrz pomieszczenia

Zespół Geozagrożeń PIG-PIB uczestniczący w 6 World Landslide Forum

grupa ludzi pozujących do zdjęcia na zewnątrz

Uczestnicy sesji terenowej poświęconej osuwiskom i powodziom we Florencji

popękana asfaltowa droga

Zniszczenia nawierzchni drogi wskazujące na aktywność osuwiska na stoku prowadzącym na Piazzale Michelangelo – trasy o nasilonym ruchu turystycznym

okno w murze

Uszkodzenia kościoła San Salvatore al Monte powstałe na skutek procesów osuwiskowych

ściana budynku z oknami i drzwiami

Uszkodzenia ściany frontalnej widoczne wewnątrz kościoła San Salvatore al Monte powstałe na skutek procesów osuwiskowych

kamienna tablica z wyrytymi napisami

Tablica z XVI w. informująca o zakazie posadawiania budynków na stoku objętym procesami osuwiskowymi

Tekst: Rafał Sikora, Maria Przyłucka
Zdjęcia: Paweł Marciniec, Rafał Sikora, Krzysztof Karwacki, Maria Przyłucka

 grafika ilustracyjna

 

Udział pracowników Centrum Geozagrożeń PIG-PIB sfinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.