Aktywność osuwisk - stan na 9.06.2014

Zniszczone 3 budynki mieszkalne, liczne odcinki dróg, linia kolejowa z Tarnowa do granicy państwa – to bilans dotychczasowych strat. Państwowa służba geologiczna przyjęła około 60 zgłoszeń nowych osuwisk.

Od kilku dni PIG-PIB nie otrzymuje nowych zgłoszeń, można zatem uznać, że aktualnie nie ma zagrożenia związanego z osuwiskami. Pracownicy PIG-PIB opracowują karty osuwisk zgłoszonych w ciągu ostatnich 3 tygodni. W sumie mieliśmy około 60 zgłoszeń, a po naszych interwencjach wykonamy około 40 kart osuwisk, które zostaną przekazane zamawiającym - aktualizacja 9.06.2014

Odnowienie aktywności starych i powstanie nowych osuwisk w tym roku spowodowane było wysokimi opadami atmosferycznymi w drugiej dekadzie maja, głównie 11–18 maja 2014 r. Maksymalne notowane opady atmosferyczne wyniosły od około 180 mm w części beskidzkiej Karpat do ponad 200 mm w Tatrach.

W zachodniej i centralnej części Karpat wystąpiło wiele osuwisk, głównie na obszarze powiatów: żywieckiego, suskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, gorlickiego oraz w mniejszym stopniu na terenie Bieszczad.

 

 

Intensywne opady spowodowały uaktywnienie się niewielkich, płytkich osuwisk zwietrzelinowych lub też w przypadku gwałtownych opadów burzowych powstanie osuwisk o charakterze spływowym. Uaktywniły się także osuwiska spowodowane podcięciem zboczy przez wezbrane wody potoków.

 W ramach prac interwencyjnych pracownicy Państwowej Służby Geologicznej (głównie z Oddziału Karpackiego PIG-PIB) ocenili stan zagrożenia spowodowanego powierzchniowymi ruchami masowymi w czterdziestu newralgicznych punktach zgłoszonych przez administrację samorządową. Dla wszystkich tych osuwisk wykonano „Karty Dokumentacyjne wraz z opiniami".

 

 

Tekst: Wojciech Rączkowski i Jacek Rubinkiewicz
Zdjęcia: Wojciech Rączkowski i Piotr Nescieruk