Najczęściej zadawane pytania (2. Forum PSG – odpowiedzi na zadane pytania)

2. Forum Państwowej Służby Geologicznej, dotyczące ruchów masowych ziemi, odbyło się 10 czerwca 2021 roku w Krakowie. Nagranie przebiegu całego Forum można obejrzeć na kanale youtube PIG-PIB, a poniżej znajdują się odpowiedzi na zadane pytania.
Pytania zostały podzielone na 4 bloki tematyczne.

 

 

 

 

Opracowanie odpowiedzi: zespół Centrum Geozagrożeń