Europejski Kongres Gospodarczy jak co roku przyciągnął do Katowic przedstawicieli świata biznesu z Polski i z zagranicy. Tematyka wielu paneli dyskusyjnych dotyczyła różnych dziedzin geologii w aspekcie rozwoju takich sektorów gospodarki jak: górnictwo, energetyka, gospodarowanie wodą, a także ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB był partnerem sesji panelowej pt. „Nowe zastosowanie węgla”, a także organizatorem wystawy pt. „Geologia dla dynamicznego rozwoju gospodarczego”.

Z przyjemnością informujemy, że technologia przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla poprzez stymulację produktywności metanu w kierunkowych otworach wiertniczych została nominowana do Godła „Teraz Polska” w kategorii: przedsięwzięcia innowacyjne. Twórcami zgłoszonej technologii jest konsorcjum, w skład którego wchodzą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Zgłoszone przedsięwzięcie ma nowatorski charakter. Jest to pierwsze w Europie udostępnienie metanu pokładów węgla otworem horyzontalnym z wielostopniowym, masywnym szczelinowaniem hydraulicznym. Jego realizacja stanowi zasadniczy przełom technologiczny dostarczając nowych doświadczeń w eksploatacji metanu ze słabo przepuszczalnych pokładów węgla.