PIG-PIB testuje nową metodę odmetanowania pokładów węgla

wiertnia-minW tym celu rozpoczęto właśnie wiercenie otworu Wesoła PIG-1. Jeśli testy się powiodą, nowa metoda odmetanowania kopalń i odzysku metanu kierunkowymi otworami powierzchniowymi znajdzie zastosowanie w górnictwie.

 

 

 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął prace wiertnicze w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w ramach projektu badawczo-rozwojowego, którego celem jest określenie warunków przedeksploatacyjnego odmetanowania kopalń z odzyskiem metanu kierunkowymi otworami powierzchniowymi. W ramach projektu planowane jest zastosowanie hydraulicznego szczelinowania pokładów węgla.

 

Projekt składa się z dwóch zintegrowanych etapów badawczych. Pierwszy z nich, zakończony w tym roku, obejmował przygotowania do odwiercenia otworów, w tym: komplementarne opracowanie warunków geologiczno-górniczych, środowiskowych i formalno-prawnych, wariantowy wybór lokalizacji, wykonanie badań analitycznych węgla w wybranej kopalni oraz opracowanie projektu robót geologicznych.

 

Drugi etap, obecnie realizowany, obejmuje odwiercenie otworów badawczych, wykonanie testów polowych i badań laboratoryjnych oraz opracowanie dokumentacji geologicznych.

 

Do przeprowadzenia eksperymentu wybrano obszar Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Odwiercone zostaną dwa otwory badawcze: Wesoła PIG-1 – otwór pionowy o głębokości 1000 m i Wesoła PIG-2H – otwór kierunkowy przecinający otwór pionowy, z dwoma odcinkami poziomymi, o łącznej długości 2500 m.

przekroj wesola3

Przekrój geologiczny złoża węgla kamiennego Wesoła z trajektoriami wierceń Wesoła PIG-1 i Wesoła PIG-2H

 

9 grudnia odbyła się inauguracja wiercenia otworu Wesoła PIG-1 - z udziałem głównego geologa kraju, ministra Piotra Woźniaka i dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby geologicznej Andrzeja Przybycina. Obecni byli liczni zaproszeni goście, wśród nich: dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzy Kolasa, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego Roman Łój, dyrektor KWK Mysłowice-Wesoła Tomasz Małobęcki oraz wiceprezydent Mysłowic Jan Wajant. Po wizycie na wiertni w pobliskim hotelu odbyła się prezentacja założeń i celów projektu, które przedstawił dr Janusz Jureczka z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu.

 

zwiedzanie wiertni 

Zwiedzanie wiertni Wesoła PIG-1

 

minister

Minister Piotr Woźniak w czasie dyskusji w biurze geologicznym na wiertni Wesoła PIG-1 (od lewej: dr inż. Michał Krobicki – dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB, minister Piotr Woźniak, mgr inż. Wiesław Kiełbik – wiertnik, dr Janusz Jureczka – kierownik projektu)

 

powitanie

Dyrektor PIG-PIB ds. państwowej służby geologicznej Andrzej Przybycin powitaniem gości rozpoczyna prezentację projektu

 

kierownik projektu

Kierownik projektu dr Janusz Jureczka prezentuje główne założenia i cele prowadzonych badań

 

Ze względu na technologię wierceń kierunkowych i zastosowanie szczelinowania hydraulicznego rozpoczęte wiercenia badawcze są w Polsce wręcz nowatorskie. Unikatowe w znacznej części są również planowane badania laboratoryjne węgli, w tym zastosowanie amerykańskiej metody USBM do testów desorpcji oraz polowe testy hydrodynamiczne określające przepuszczalność węgla, ciśnienie złożowe i ciśnienie w procesie szczelinowania. Te nowatorskie rozwiązania – jeśli okażą się efektywne – mogą w przyszłości znaleźć komercyjne zastosowanie w górnictwie.

 

Skuteczne odmetanowanie pokładów węgla jest niezwykle ważne ze względu na poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz ochronę środowiska. Wybuchy metanu są jedną z najczęstszych przyczyn katastrof w górnictwie węglowym, a jego emisja poprzez szyby kopalń do atmosfery w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego.

 

Prace wiertnicze na zlecenie PIG-PIB wykonuje spółka Exalo Drilling S.A. Projekt jest realizowany w ramach zadań państwowej służby geologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Tekst: Janusz Jureczka

Zdjęcia: Robert Formowicz i Michał Rolka