Pierwsze doniesienia o pozytywnych wynikach poszukiwań gazu łupkowego w Polsce

W dniu 15.02.2011 r. firma BNK Petroleum Inc., prowadząca w Polsce poszukiwania gazu w łupkach, ogłosiła wstępne wyniki badań otworu wiertniczego, wykonanego w styczniu i lutym bieżącego roku. Można je określić jako pozytywne i bardzo zachęcające.

 

 

 

Jest to jeden z sześciu otworów poszukiwawczych gazu łupkowego w Polsce, wywierconych bądź właśnie wierconych, jednak pierwszy, z którego dane zostały podane publicznie. Wyniki pozostałych wierceń, wykonanych od lipca 2010 do dziś, są nadal analizowane.

 

Wyniki prac dotychczas zrealizowanych przez BNK Petroleum Inc., przedstawione w upublicznionym raporcie, można określić jako pozytywne i bardzo zachęcające. Pionowy otwór o nazwie Wytowno S-1, zlokalizowany jest w pobliżu wsi Niestkowo pomiędzy Słupskiem i Ustką (woj. pomorskie), na bloku koncesyjnym „Sławno – 36/2009/p”. W otworze tym, odwierconym do głębokości 3580 m, stwierdzono obecność licznych objawów gazu ziemnego. Stanowią je samoczynne przypływy gazu z górotworu do otworu wiertniczego, które obserwuje się głównie w płuczce wiertniczej. Przypływy te obserwowano w kolumnie osadów o bardzo dużej miąższości na głębokości od 2500-3000 m do około 3500 m. Stwierdzono je w łupkach dolnego paleozoiku na odcinku o łącznej miąższości około 670 m, w tym w łupkach dolnego syluru i ordowiku na odcinku 220 m. Najbardziej intensywne objawy występowały w łupkach ordowiku o miąższości 83 m, które na podstawie zapisu z geofizycznych sond otworowych zostały zidentyfikowane jako najważniejszy interwał. Gaz ten ma dobrą jakość – jest to głównie metan z niewielką domieszką etanu i propanu.

 

Obecnie trwają analizy pobranego materiału skalnego (rdzeni bocznych) oraz próbek gazu. Firma BNK Petroleum Inc. przygotowuje się również do wykonania w tym otworze szczelinowania hydraulicznego, które może zostać przeprowadzone w drugim kwartale bieżącego roku. Firma podała również, że koszt tego stosunkowo głębokiego otworu pionowego bez szczelinowania szacowany jest na około 6 mln USD.

 

Firma BNK Petroleum Inc. ma korzenie w kanadyjskiej firmie Bankers Petroleum. W Polsce jest ona aktywna przede wszystkim na Pomorzu, w obszarze basenu bałtyckiego, gdzie posiada 6 bloków koncesyjnych, na których prowadzi działalność przez zarejestrowane w Polsce firmy zależne Saponis Investments Sp. z o.o. oraz Indiana Investments Sp. z o.o.

 Partnerami BNK Petroleum Inc. do tych koncesji są austriacki RAG Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft oraz austriacko-włoska Sorgenia E&P S.p.A. Firma aktywna jest również w Niemczech. W rejonie Nadrenii-Westfalii oraz w basenie dolnosaksońskim posiada kilka bloków koncesyjnych potencjalnie zawierających gaz łupkowy.


Paweł Poprawa, Paweł Lis

 

Źródła:

Strona internetowa BNK Petroleum Inc. (www.bnkpetroleum.com)

Natural Gas For Europe, 15.02.2011 r.

Strona internetowa Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl)