Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza osoby związane z geologią oraz pasjonujące się tą dziedziną nauki do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Nagroda "Geologia 2022". Wziąć w nim udział mogą zarówno osoby mogące pochwalić się bogatym dorobkiem pracy zawodowej, jak i te, które stawiają pierwsze kroki na polu szeroko pojmowanej geologii. Celem konkursu i jego misją jest popularyzacja wiedzy dotyczącej geologii i geośrodowiska.