Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB uruchomiło nowy serwis internetowy, w którym zamieszczane będą informacje o zapadliskach występujących w Polsce, jak również ostrzeżenia przed zagrożeniami z ich strony. Celem badań zapadlisk jest poznanie ich rozwoju oraz określenie zakresu i metod prac zabezpieczających i redukcji zagrożeń oraz ryzyka nimi spowodowanych. Badania te wykonuje się stosując klasyczne metody prac geologicznych oraz wykorzystując najnowocześniejsze techniki obrazowania powierzchni terenu i  podłoża gruntowego.