wycieczka miniEksperci Państwowego Instytutu Geologicznego poprowadzili dwudniowe warsztaty na temat wpływu eksploatacji górniczej na podłoże gruntowe i obiekty budowlane. Poruszyli przy tym aspekty prawne i pokazali w terenie efektywne metody rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych.