Dane geologiczne, gromadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) w postaci analogowej i cyfrowej oraz przetwarzane i analizowane za pomocą systemów informacji przestrzennej, znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki traktujących o procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym.