Państwowa służba hydrogeologiczna zakończyła realizację jednego z najważniejszych i największych przedsięwzięć PIG-PIB – dokumentowanie głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP)