Katastrofalne wstrząsy w Meksyku

Silne trzęsienie ziemi nawiedziło południowy Meksyk. Wstrząsy ocenia się na 7,1 magnitudy. Ponad 200 osób poniosło śmierć.

Epicentrum wstrząsów znajdowało się 123 km na południowy wschód od stolicy kraju – Mexico City i 58 km na południowy zachód od miejscowości Puebla de Zaragoza. Głębokość ogniska trzęsienia określono na 51 km.

Do trzęsienia doszło w rejonie styku dwóch płyt tektonicznych – kokosowej i północnoamerykańskiej. Płyta kokosowa ulega tam subdukcji (podsuwa się) pod płytę północnoamerykańską ze średnią prędkością ok 76 mm/rok. Jej nagły ruch wywołał powstanie fal sejsmicznych będących przyczyną wstrząsu. Mechanizm wstrząsów był zbliżony do mechanizmu trzęsienia, które miało miejsce 12 dni wcześniej. Wówczas drgania oceniono na 8,1 magnitudy.

mex1

Rys. 1. Mapa intensywności i zasięgu odczuwalności trzęsienia ziemi z 19.09.2017 r. w rejonie Puebla, Meksyk (źródło USGS).

Lokalizację trzęsienia w odniesieniu do położenia granic płyt tektonicznych pokazano na rys. 2. Wstrząsy na tym obszarze są częste, szczególnie po zachodniej (pacyficznej) stronie wzdłuż linii wybrzeża Meksyku, gdzie znajduje się front strefy subdukcji płyty oceanicznej pod kontynentalną.

mex2

Rys. 2. Lokalizacja ogniska trzęsienia ziemi z 19.09.2017 z rejonu Puebla, Meksyk w odniesieniu do położenia frontowej strefy subdukcji płyt tektonicznych wzdłuż pacyficznego wybrzeża Meksyku. (źródło: USGS)

Trzęsienie ziemi w Meksyku zostało zarejestrowane przez sejsmometry sieci państwowej służby geologicznej PSG_Sejs_Net. Opóźnienie przyjścia pierwszych wystąpień fal sejsmicznych do systemów obserwacji sejsmologicznych na stacjach szerokopasmowych w Dziwiu i w Hołownie sięgnęło ponad 12 min i 30 s. Poniżej przedstawiono odcinki sejsmogramów z obu stacji z zapisem zarejestrowanego zdarzenia.

mex3

Rys. 3. Fragment rejestracji aktywności sejsmicznej na stacji sejsmologicznej PSG_Sejs_Net - DZIWIE z zapisem trzęsienia ziemi o magnitudzie w ognisku Ml = 7.1 z dnia 19.09.2017 r. z rejonu Puebla de Zaragoza (Meksyk) – materiał własny PSG_Sejs_Net (PIG).

mex4

Rys. 4. Fragment rejestracji aktywności sejsmicznej na stacji sejsmologicznej PSG_Sejs_Net - HOŁOWNO z zapisem trzęsienia ziemi o magnitudzie w ognisku Ml = 7.1, z dnia 19.09.2017 r. z rejonu Puebla de Zaragoza (Meksyk) – materiał własny PSG_Sejs_Net (PIG)

Mexico City położone jest w niecce osadowej w dużym stopniu wypełnionej utworami bagiennymi. Taka budowa tego obszaru sprzyja zjawisku amplifikacji czyli gwałtownemu wzmocnieniu fal sejsmicznych. Spowodowane jest to ruchomością podłoża zbudowanego z utworów nieskonsolidowanych. Dlatego trzęsienia w tym rejonie mogą być szczególnie niszczycielskie.

Tekst: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski, Andrzej Rudnicki