Nowa baza danych o dolnośląskich hałdach

Geobaza Haldy – to zbiór informacji opracowany przez specjalistów Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB). Baza zawiera dane dotyczące składowisk odpadów pogórniczych w polskiej części Sudetów.


Informacje Geobazy HALDY
, zostały przygotowane przez ekspertów z Dolnośląskiego Oddziału PIG-PIB przy wsparciu kolegów z Instytutu z Warszawy. To przede wszystkim dane o mineralnych surowcach odpadowych, zgromadzonych na starych hałdach, składowiskach przemysłowych i w osadnikach poeksploatacyjnych. Odpady te powstały w wyniku robót górniczych związanych z poszukiwaniem, udostępnianiem i wydobywaniem różnorodnych kopalin, a także ich przeróbki i przetwórstwa.

W geobazie znajduje się 450 obiektów, związanych w głównej mierze z sudeckim górnictwem i przetwórstwem węgla kamiennego oraz rud metali (w tym: uranu). Są to zarówno obiekty bardzo duże: osadniki i hałdy o kubaturze rzędu milionów metrów sześciennych – stanowiące antropogeniczne złoża surowców, jak i małe, nieczynne hałdy będące swoistymi zabytkami dawnego górnictwa kruszcowego.

Hałda kopalni rud miedzi, arsenu i srebra Adler

Hałda kopalni rud miedzi, arsenu i srebra "Adler" (II poł. XVIII - 1925) i szybu nr 1 kopalni rud uranu "Miedzianka" (1948-1952)

Hałda popłuczkowa i osadnik kopalni węgla kamiennego Wałbrzych

Hałda popłuczkowa i osadnik kopalni węgla kamiennego "Wałbrzych"; użytkowana w latach 1940-1984 (1987?)

Baza zawiera informacje przestrzenne o każdym obiekcie, charakterystykę litologiczną i chemiczną odpadów, dane geośrodowiskowe, stan formalno-prawny (w tym: właścicieli i użytkowników), a także informacje o otoczeniu obiektu: drogach dojazdowych, infrastrukturze technicznej, zagospodarowaniu terenu, obszarach chronionych, geozagrożeniach, itp.

Część obiektów została zbadana w stopniu szczegółowym, umożliwiającym gospodarcze wykorzystanie odpadów mineralnych; część – powinna być objęta monitoringiem środowiskowym z uwagi na ich szkodliwe oddziaływanie na otoczenie.

Składowisko żużli hutniczych kopalni złota i arsenu Złoty Stok

Składowisko żużli hutniczych kopalni złota i arsenu "Złoty Stok" (1770 - XIX w.)

Hałda kopalni rud polimetali Cons. Gut Glück

Hałda kopalni rud polimetali "Cons. Gut Glück" (1858-1864) i rud uranu "Dziećmorowice" (1949-1952)

Dane zgromadzone w bazie można przeglądać pod adresem https://cbdgportal.pgi.gov.pl/haldy

Tekst i zdjęcia: Cezary Sroga