Państwowy Instytut Geologiczny – PIB patronem VIII Konferencji „Geoinżynieria w Budownictwie”

Z przyjemnością informujemy, że Państwowy Instytut Geologiczny - PIB objął honorowym patronatem organizowaną już po raz ósmy Konferencję „Geoinżynieria w Budownictwie”, która odbędzie się w dniach 4–6 grudnia 2018 r. w Krakowie. Tematyka, którą poruszy dr Edyta Majer, reprezentująca PIG-PIB, dotyczyć będzie nowych wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.


Program wydarzenia obejmuje najbardziej istotne problemy branżowe, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Organizatorzy wychodzą naprzeciw konieczności rozszerzenia i aktualizacji wiedzy m.in. w zakresie projektowania, doboru technologii i możliwych do wykorzystania produktów oraz maszyn, wykonawstwa, nadzoru i utrzymania w ramach planowanych, jak i już zakończonych inwestycji.

gwb www patr honorowy 700x450px pig


Sesje konferencyjne będą skoncentrowane wokół następujących zagadnień:

  • geotechnika w budownictwie kubaturowym,
  • geotechnika w budownictwie hydrotechnicznym,
  • geotechnika w infrastrukturze komunikacyjnej.

Tematyka ta będzie omawiana w ramach wystąpień indywidualnych oraz dyskusji panelowych w gronie ekspertów z udziałem słuchaczy.

Tym razem wydarzenie odbędzie się w nowej formule, co oznacza m.in. to, że konferencję poprzedzą warsztaty poświęcone kwestii zastosowania geosyntetyków w budownictwie. Nie zabraknie także wręczenia prestiżowych nagród branżowych TYTAN.

Program konferencji i pozostałe szczegóły dostępne są na stronie: konferencje.inzynieria.com/geoinzynieria

Zachęcamy również do wzięcia udziału w wydarzeniu na portalu Facebook.

Wraz z Organizatorami zapraszamy do udziału!