Dane przestrzenne PSG i PSH zaprezentowane na GIS FORUM 2018


Modele 3D miast i dane przestrzenne to główne tematy poruszane podczas konferencji GISforum, która odbyła się w dniach 21 - 22 listopada 2018 r. we Wrocławiu. Przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB dr Edyta Majer (Program Geozagrożenia i Geologia Inżynierska) oraz mgr Piotr Gałkowski (Program Geologiczne Bazy Danych) zaprezentowali  wykorzystanie danych przestrzennych w systemie klasy Business Intelligence (BI) w zadaniach państwowej służby hydrogeologicznej (PSH). Nasi specjaliści przedstawili też zakres i możliwości wykorzystania geologiczno-inżynierskich danych przestrzennych zebranych w ramach wykonywania zadań państwowej służby geologicznej (PSG).


Tegoroczne GISforum przebiegło zdecydowanie pod znakiem modeli 3D miast. Honorowy patronat na wydarzeniem objęli: Główny Geodeta Kraju, Prezydent Miasta Poznania oraz inicjatywa Smart City Wrocław. Przedstawiciele administracji publicznej oraz wielu sektorów gospodarki pośród wielu inspirujących prezentacji podjęli dyskusję na temat najważniejszych aspektów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących systemów informacji przestrzennej oraz zagadnień budowy i wykorzystania modeli 3D miast.

gisforum2018 2

Podczas GISforum dyskutowano m.in. o wykorzystaniu danych przestrzennych

Waldemar Izdebski, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) w swoim wystąpieniu zapewnił o utrzymaniu kierunku na otwieranie danych. Kolejnym tego dowodem jest udostępnienie wizualizacji budynków 3D (obecnie dla 236 powiatów, ok. 10 mln budynków), które pośród wielu innych danych można pobierać bezpłatnie do wykorzystania lub przeglądać bezpośrednio na stronie geoportal.gov.pl.

Przodującym miastem w wyznaczaniu kierunków i możliwości wykorzystania modeli 3D w zarządzaniu okazał się Poznań. Przedstawiciele miasta zaprezentowali korzyści z wdrożenia modelu 3D, który zrealizowano we współpracy z firmą SHH. Wdrożenie było tematem obszernego wystąpienia przedstawicieli Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z Poznania. Z kolei przedstawiciele firmy SHH przedstawili zagadnienia metodyczne i technologiczne budowy i aktualizacji modeli 3D. Poznańskie rozwiązania otwierają drogę dla kolejnych miast do wykorzystania modeli 3D.

Mgr Dr Edyta Majer przedstawiła wytwarzane przez PIG w ramach zadań PSG przestrzenne dane geologiczne pochodzące z bazy danych geologiczno-inżynierskich (BDGI),  która pełni rolę bazy referencyjnej i jest stale rozbudowywana. Obecnie baza jest zintegrowana z 15 atlasami geologiczno-inżynierskimi GIS aglomeracji. Dane GIS w formie map cyfrowych oraz dane otworowe pochodzące z BDGI i atlasów mają zastosowanie w planowaniu przestrzennym, ale mogą być również wykorzystywane w modelach miejskich 3D. Modele 3D wspierają bowiem zarządzanie przestrzenią miejską, w tym przede wszystkim proces inwestycyjny. Dlatego właśnie uwzględnienie danych tzw. geoinżynierskich (geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych), jest tak ważne.

Piotr Gałkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB zaprezentował wykorzystanie danych przestrzennych w systemie klasy Business Intelligence przez państwową służbę hydrogeologiczną. Wdrożenie jest przykładem, że system klasy BI istotnie wspiera zadania firmy i może zachować wymiar przestrzenny analiz i raportowania, co w przypadku danych geologicznych było kluczowe. System jest stosowany przez PIG-PIB w zadaniach realizowanych dla PSH, Wód Polskich i GIOŚ m.in. do analizowania, integracji i lepszego zarządzania danymi hydrogeologicznymi ilościowymi i jakościowymi, w czasie rzeczywistym i w formie przestrzennej. W 2018 roku PIG - PIB wraz z firmą SHH wdrożył kolejne obszary analityczne dla usprawnienia prac w nowych zagadnieniach, a na horyzoncie pojawiają się dalsze potrzeby.

gisforum2018 4

Wystąpienie dr Edyty Majer z PIG-PIB, która przedstawiła zakres i możliwości wykorzystania geologiczno-inżynierskich danych przestrzennych zebranych w ramach wykonywania zadań państwowej służby geologicznej

gisforum2018 3

Mgr Piotr Gałkowski (Program Geologiczne Bazy Danych) zaprezentował wykorzystanie danych przestrzennych w systemie klasy Business Intelligence (BI) przez państwową służbę hydrogeologiczną

W rozmowach pomiędzy sesjami wyjątkowo żywy był m.in. wątek usług udostępniania danych przestrzennych, jakie opracowano w PIG-PIB w ramach zadań PSG.

Zobacz prezentację: pdf Piotr Gałkowski, Edyta Majer - Narzędzia klasy Business Intelligence wdrożone przez PSH oraz dane geologiczne na potrzeby rozwiązań Smart City udostępnione przez PSG. Działania PIG-PIB w kierunku innowacji (7.01 MB)

Tekst: Edyta Majer, Piotr Gałkowski
Zdjęcia: Organizatorzy

Zobacz więcej: gisforum.pl