Jubileuszowa edycja konkursu "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"

Rozpoczęła się 20-ta - jubileuszowa edycja konkursu geologiczno-środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro". Konkurs organizowany jest przez Muzeum Geologiczne i oddziały regionalne Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. W tym roku zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do bacznej obserwacji świata, a w szczególności żywiołów rządzących naszą planetą i ich wpływu na nasze życie!

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów "Dnia Ziemi". W ciągu 20 lat wzięło w nim udział prawie 60 tys. dzieci i młodzieży z Polski i kilka tysięcy z Litwy.Tematyka i podtytuł każdej edycji konkursu są w każdym roku inne - tym razem uczestnikom przyjdzie zmierzyć się z "Potęgą żywiołów Ziemi".

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o dziedzictwie naturalnym, konieczności i możliwościach jego ochrony. Konkurs ukierunkowany jest na zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, a w szczególności na uświadomienie osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za jego stan. Przewodnie hasło konkursu: Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro ukazuje główny cel kolejnych edycji konkursu: spojrzenie na przyszłość planety poprzez pryzmat procesów, które kształtowały jej środowisko w przeszłości oraz poprzez obecną działalność człowieka.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych:

 • konkurs plastyczny - dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych,
 • konkurs wiedzy geologicznej - dla uczniów gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
 • konkurs wiedzy geologicznej - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W części plastycznej konkursu może wziąć udział każde dziecko uczęszczające do klasy IV, V lub VI szkoły podstawowej, które samodzielnie wykonało pracę plastyczną na temat i zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi przygotowania i przesłania prac plastycznych, opisanymi szczegółowo w pdf Regulaminie konkursu (172 KB) .
Przyjmowane są prace nadsyłane przez:

 • szkoły podstawowe,
 • szkoły polskie w krajach sąsiednich (Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy),
 • szkoły specjalne – prace autorów odbiegających wiekiem od zakresu IV-VI klasy szkoły podstawowej oceniane są i nagradzane poza konkursem,
 • domy kultury i inne ośrodki pomocy edukacyjnej i społecznej,
 • rodziców dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych, którzy podejmują się opieki merytorycznej nad pracą.

Konkurs przeprowadzany jest etapowo.

Część plastyczna konkursu przeprowadzana jest w dwóch częściach:

 • etap półfinałowy – odbywa się równocześnie w całym kraju, przeprowadzany jest przez ośrodki organizatora według podziału regionalnego,
 • etap finałów ogólnopolskich – organizowany jest przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB w Warszawie lub przez jeden z oddziałów regionalnych PIG-PIB.

Konkurs wiedzy geologicznej przeprowadzany jest w trzech etapach:

 • etap półfinałowy I – odbywa się równocześnie w całym kraju, przeprowadzany jest przez ośrodki organizatora według podziału regionalnego,
 • etap półfinałowy II – przeprowadzany jest przez ośrodki organizatora (j.w.) w dniu uroczystości półfinałowych,
 • etap finałów ogólnopolskich – organizowany jest przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB w Warszawie lub przez jeden z oddziałów regionalnych PIG-PIB.

Więcej informacji o konkursie "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro".