PIG-PIB podpisał porozumienie z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) nawiązał współpracę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie upowszechniania wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych. Przy podpisaniu porozumienia był wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek, który życzył sukcesu temu przedsięwzięciu.


23 stycznia w gmachu Ministerstwa Środowiska dyrektor PIG-PIB dr Agnieszka Wójcik wspólnie z dyrektorem Muzeum Górnictwa Węgla Kamiennego w Zabrzu, Bartłomiejem Szewczykiem podpisali porozumienie o współpracy. Porozumienie wpisuje się w VI filar projektu Polityki Surowcowej Państwa („Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych”), który dotyczy wspierania edukacji i kadr w geologii. Prof. Mariusz Orion Jędrysek zwrócił uwagę, jak ważne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej geologii oraz pogratulował i życzył owocnej współpracy.

porozumienie wspolpraca mgw2

Dyrektor PIG-PIB dr Agnieszka Wójcik i dyrektor Muzeum Górnictwa Węgla Kamiennego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk podpisują porozumienie o współpracy

– Zabiegam cały czas o jak najściślejszą współpracę służby geologicznej z przemysłem i jedną z dróg do tego jest kooperacja z taką znaczącą śląską placówką edukacyjno-kulturalną, jaką jest Muzeum w Zabrzu – popularyzującą wiedzę o górnictwie. Szerzenie wiedzy o geologii i surowcach mineralnych Polski jest jednym z filarów Polityki Surowcowej Państwa, służąc przy tym równocześnie jak najefektywniejszemu wykorzystywaniu zasobów oraz kompetencji polskiej służby geologicznej i geologii jako nauki. Mam nadzieję, że wzajemna współpraca dwóch tak znanych podmiotów zaowocuje konkretnymi działaniami z pożytkiem dla społeczeństwa i gospodarki – powiedział wiceminister.

porozumienie wspolpraca mgw1

Podpisanie porozumienia o współpracy w obecności Głównego Geologa Kraju prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska

W ramach porozumienia już planowane są wspólne działania. Na przykład organizacja V Ogólnopolskiego Forum Geo-Produkt (12-13 września 2019 r. w Zabrzu) oraz warsztatów geologicznych podczas kwietniowego Tygodnia Ziemi czy wydawanie wspólnych materiałów informacyjnych i edukacyjnych. Przewidziana jest także możliwość występowania o środki finansowe do instytucji rządowych i samorządowych na promocję geologii.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, którego zadaniem statutowym jest upowszechnianie nauk o Ziemi ma w tym zakresie duże doświadczenia i sukcesy. Wiodącą rolę w upowszechnianiu wiedzy i edukacji odgrywa Muzeum Geologiczne PIB-PIB, przy wsparciu innych komórek merytorycznych i oddziałów regionalnych. Organizuje czasowe wystawy, wycieczki czy konkursy. Na przykład bierze udział w cyklicznej imprezie „Festiwal Nauki”, a jedną z rozpoznawalnych imprez muzeum są coroczne urodziny dinozaura Dyzia, który jest dumnym eksponatem. Dział Wydawnictw PIG-PIB publikuje szereg biuletynów, książek i atlasów. Instytut wspiera także, w ramach zadania państwowej służby geologicznej, działania Głównego Geologa Kraju w upowszechnianiu wiedzy o geologii.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest jedną z największych instytucji turystyczno-kulturalnych na Śląsku. Zwiedzający mogą przejść się trasami najgłębszej udostępnionej dla ruchu turystycznego kopalni węgla kamiennego na świecie. Jak twierdzi dyrektor muzeum, na przejście ponad 10 km podziemnych, turystycznych tras nie wystarcza jeden dzień. Jest więc co zwiedzać. Muzeum stale się rozwija; udrażnia unikalną w skali europejskiej Sztolnię Królowej Elizy czy rewitalizuje podziemne wyrobiska kopalni Guido.

Współpraca obu instytucji może być krokiem na przód we wzroście świadomości społecznej, dotyczącej roli surowców w rozwoju państwa. Dotyczy to zwłaszcza młodego pokolenia, któremu trudno sobie dziś wyobrazić skąd biorą się podstawowe surowce, zaspokajające ich potrzeby.

Zobacz: pdf Porozumienie o współpracy
(222 KB)

Tekst: Jarosław Chilmon
Zdjęcia: Jarosław Chilmon, Ministerstwo Środowiska