Światowy Dzień Wody 2019

Budowanie świadomości w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi wśród młodzieży to zdaniem państwowej służby hydrogeologicznej droga do efektywnej ochrony wód w przyszłości. Od 26 lat w dniu 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody (World Water Day), który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz decydentów na zagrożenia dla środowiska wodnego oraz problematykę niedoboru wody na świecie.

Pierwsze obchody Dnia Wody miały miejsce 22 marca 1993 r. i od tego czasu co roku tego dnia na całym świecie organizowane są różnego rodzaju wydarzenia nawiązujące do tematyki dostępu do wody - odbywają się szkolenia, prelekcje i konferencje, których głównym tematem jest woda oraz sposoby jej oszczędzania i ochrony. W mediach tego dnia pojawiają się liczne wypowiedzi i komentarze podnoszące kwestie niedoboru wody dla ludności. Podawane są przemawiające do wyobraźni statystyki wskazujące na wciąż istniejące lub wręcz narastające ograniczenia w dostępie do czystej wody na świecie. Przedstawiane są plany inwestycji mające na celu poprawę sytuacji w obszarze gospodarki wodnej.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że te działania są ważne i potrzebne – przecież bez wody nie ma życia. Tylko następnego dnia pojawia się dręczące pytanie: co z tego wszystkiego pozostaje w świadomości pojedynczego człowieka, który w swych codziennych działaniach także wpływa na jakość i ilość wody, z której tak łatwo korzysta odkręcając kran. Czy przysłowiowy Kowalski z kraju nad Wisłą zastanowi się ile zużywa wody i skąd pochodzi woda, którą pije? Czy wstrzyma się zanim zamieni niepotrzebną studnię kopaną na szambo lub zechce odprowadzić nieczystości do rzeki?

Państwowa służba hydrogeologiczna także włącza się aktywnie w obchody Światowego Dnia Wody – wszak woda, ta ukryta przed wzrokiem w głębi ziemi, jest przedmiotem działania i troski PSH.

W tym roku Instytut wyszedł na przeciw inicjatywie nauczycieli z dwóch warszawskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 205 przy ul. Spartańskiej oraz Szkoła Podstawowa nr 25 przy ul Grzybowskiej), biorąc udział w seminariach poświęconych problematyce zagrożeń i ochrony zasobów wodnych. Uczniowie klas siódmych i ósmych przygotowali prezentacje na temat zagadnień dotyczących kwestii ilości wody na świecie, ograniczeń w dostępie do wody pitnej, zużycia wody i jej zanieczyszczeń. Zgodnie z formułą seminarium młodzież przygotowała i prezentowała materiały samodzielnie, biorąc następnie udział w dyskusji z udziałem przedstawicieli państwowej służby hydrogeologicznej.

Dyskusja uczniów z udziałem ekspertów z PIG-PIB (Szkoła Podstawowa nr 205)

Dyskusja uczniów z udziałem ekspertów z PIG-PIB (Szkoła Podstawowa nr 205)

Poziom prezentacji oraz wypowiedzi uczniów był bardzo wysoki, wskazując na poważne potraktowanie tematu i dużą świadomość wagi zagadnienia. I chociaż chwilami malowane były czarne scenariusze przyszłości dla wody na Ziemi, których sprawcą wskazywany był człowiek, to po odczarowaniu kilku mitów uczniowie bardzo trafnie wskazali na główne problemy w obszarze gospodarowania zasobami wodnymi. Poszukiwali także rozwiązań – od tych najprostszych do zastosowania w gospodarstwie domowym do tych w skali globalnej.

Dyskusja uczniów z udziałem ekspertów z PIG-PIB (Szkoła Podstawowa nr 205)

Dyskusja uczniów z udziałem ekspertów z PIG-PIB (Szkoła Podstawowa nr 205)

Tak duże zaangażowanie młodzieży szkolnej jest budujące i daje nadzieję, że w kolejnych latach obchodów Światowego Dnia Wody świadomość społeczeństwa będzie coraz większa i przełoży się na rzeczywiste działania, zaś troska o ochronę zasobów wodnych będzie towarzyszyć ludziom każdego dnia.

Dyskusja w Szkole Podstawowej nr 25

Dyskusja w Szkole Podstawowej nr 25

Zaś rolą państwowej służby hydrogeologicznej jest dostarczenie obiektywnych i wiarygodnych informacji o stanie wód podziemnych w kraju oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie użytkowania i ochrony ich zasobów.

Tekst: M. Woźnicka, K. Jóźwiak