Jesteśmy nominowani do nagrody Symbol 2019 w kategorii „Synergia nauki i biznesu”

Miło nam poinformować, że Państwowy Instytut Geologiczny –PIB uzyskał nominację do tytułu Symbol 2019 w kategorii Synergia Nauki i Biznesu za całokształt działalności, a w szczególności za projekt „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.

W ramach projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” konsorcjum naukowe w składzie Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner), Politechnika Warszawska (partner) opracowało nowe „Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID).

loga symbol

loga2 symbol2019

Nowe "Wytyczne..." to kompleksowy i uniwersalny dokument, w którym szczegółowo opisano sposób postępowania podczas projektowania i wykonywania badań podłoża budowlanego. Dokument poza wprowadzeniem minimalnych wymagań i standardów w dokumentowaniu badań podłoża budowlanego, zawiera opis innowacyjnych metod możliwych do wykorzystania w badaniach podłoża dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

wytyczne okladka symbol2019

Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1

W "Wytycznych..." zarekomendowano, aby zarządcy dróg publicznych implementowali opracowany dokument w celu wprowadzenia standardów w zakresie projektowania i wykonywania badań podłoża budowlanego. Ogólnokrajowa standaryzacja umożliwi wymianę danych i doświadczeń oraz porównanie informacji o podłożu budowlanym w związku z budową i eksploatacją dróg publicznych.

ilustracja symbol2019

Węzeł Gliwice-Sośnica z lotu ptaka/fot. A.Witwicki, UM Gliwice (źródło: https://gliwice.eu/dla-turystow/galerie-zdjec/wezel-gliwice-sosnica)

Efektem zrealizowanego projektu jest podpisanie przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad listu intencyjnego, w którym strony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości badań geologicznych, wdrożenia nowych technologii badań oraz nowych wytycznych przez GDDKiA.

ilustracja2 symbol2019

Badanie sondą statyczna CPTU – poligon doświadczalny (fot. M. Sokołowska)

Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych, symbolicznych w swoich branżach podmiotów. W ciągu 8 lat laureatami Symbolu zostało ponad 500 instytucji. Czekamy na wybór laureatów programu Symbol przez kapitułę, której przewodniczącym jest Jakub Lisiecki Redaktor Naczelny „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku do gazety Rzeczpospolita.

Więcej informacji o projekcie na stronach:

www.pgi.gov.pl/drogi

rid.agh.edu.pl

symbol 2019 dyplom

Tekst: Edyta Majer, Anna Bagińska
Współpraca: Anita Starzycka