Nowe dane dotyczące złóż dostępne w internecie

W internecie pojawiły się dane dotyczące tzw. złóż wybilansowanych. Jest to efekt pracy zespołów pracowników Geologii Złożowej i Gospodarczej oraz Centralnej Bazy Danych Geologicznych.

Złoża wybilansowane to takie, które zostały wykreślone z krajowego „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce”. Dane te ze względu na swój charakter (złoża wykreślone) podlegają aktualizacji raz w miesiącu oraz nie podlegają obecnie prowadzonej weryfikacji i harmonizacji.

Źródłem informacji dla złóż wybilansowanych, podobnie jak dla dostępnego od wielu lat w internecie zasobu danych przestrzennych "Złoża, tereny i obszary górnicze", są dane z Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS.

Złoża wybilansowane można oglądać na przykład w aplikacjach mapowych: GeoLOG  i GEOLOGIA, a ponadto na stronie Portalu CBDG do przeglądania mapowych usług sieciowych http://uslugi_gis.pgi.gov.pl

Adresy usług sieciowych WMS i WFS, gdzie można zobaczyć nowe dane, to:

zloza wybilansowane

Złoża wybilansowane w aplikacji GeoLOG

Dodatkowo za pomocą Menedżera pobierania CBDG można również pobrać te dane w formie pliku SHP.

Należy zaznaczyć, że w przypadku wykorzystywania pobranych danych o złożach, obszarach i terenach górniczych, trzeba każdorazowo, wyraźnie podawać źródło informacji wraz z adresem konkretnej strony www oraz datą pobrania zasobu.