PIG - PIB uczestniczy w budowie standardów wymiany danych geologicznych

W dniach 3 i 6 maja 2019 r. w Madrycie w siedzibie hiszpańskiej służby geologicznej (Instituto Geológico y Minero de España) odbyły się międzynarodowe spotkania robocze Geoscience Terminology Working Group oraz Earth Resource ML Working Group działających przy Commission for the Management and Application of Geoscience Information.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb geologicznych Australii, Nowej Zelandii, Finlandii, Chin, Wielkiej Brytanii. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentowała Katarzyna Sadłowska z Programu Geologia Złożowa i Gospodarcza.

Prace prowadzone w grupach roboczych przyczyniają się do budowy i rozwoju otwartych standardów wymiany danych geologicznych jakimi są GeoSciML i ERML, które stosowane są we wdrażanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywie INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).

1

Fragment schematu ERML v.2.0, źródło: http://www.earthresourceml.org

 

sadlowska madryt

Główna sala muzealna IGME. Hiszpańska służba geologiczna ma ponad 150-letnią tradycję prowadzenia badań geologicznych