Odszedł śp. dr inż. Wojciech Ryłko

7 czerwca 2019 r. zmarł nasz Kolega dr inż. Wojciech Ryłko. Całe życie zawodowe oddał Oddziałowi Karpackiemu Państwowego Instytutu Geologicznego.

Wojciech Ryłko był absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Pracę zawodową w Oddziale Karpackim rozpoczął w 1974 roku, a w 2018 roku (po 44 latach) odszedł na emeryturę. Był wybitnym kartografem geologicznym specjalizującym się w badaniu Karpat, wykonał i opublikował szereg map geologicznych różnej skali. Kartografia geologiczna była jego pasją. Dodatkowym przedmiotem Jego badań była także geologia naftowa i poszukiwanie surowców energetycznych. Brał udział w szeregu projektów geologicznych i wypraw geologicznych do krajów karpackich.

Był wspaniały kompanem i gawędziarzem. Towarzyszem wypraw. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13 na cmentarzu Batowice w Krakowie.