Surowce mineralne w gospodarce o obiegu zamkniętym

W dniach 2-3 lipca 2019 r. w Racławicach k. Krakowa odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, zorganizowana przez Pracownię Badań Strategicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Tematyka konferencji poświęcona była szerokim zagadnieniom wprowadzenia do praktyki przemysłu mineralnego oraz gospodarki zasad racjonalnego wykorzystania kopalin oraz surowców mineralnych zgodnie z teorią i zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

W konferencji wzięło udział około 60 uczestników z Polski oraz z zagranicy. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentowali m.in. prof. Krzysztof Szamałek oraz dr Karol Zglinicki.

goz1

Uczestnicy konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek wygłosił referat pt. Racjonalne zagospodarowanie metalicznych złóż okruchowych i produktów ich przeróbki, przygotowany przez zespół autorski w składzie K. Szamałek (PIG-PIB), K. Zglinicki (PIG-PIB), G. Konopka (UW). Z kolei dr Karol Zglinicki przedstawił referat pt. Możliwość odzysku minerałów – nośników pierwiastków ziem rzadkich z piasków po przeróbce osadów kasyterytonośnych – w imieniu współautorów K. Zglinicki (PIG-PIB), K. Szamałek (PIG-PIB), M. Pilaszkiewicz(PIG-PIB), G. Konopka (UW), K. Żyłka (UW).

Prezentowane referaty są wynikiem prowadzonych od kilka lat badań na kilku wyspach Indonezji, dotyczących zarówno prospekcji geologicznej kopalin metalicznych, jak również zagadnienia zagospodarowania kopalin towarzyszących oraz odpadów górniczych i hutniczych po przeróbce piasków kasyterytonośnych.

Prof. Krzysztof Szamałek był również współprowadzącym dwóch sesji plenarnych:

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym –wyzwania i propozycje monitorowania projektu GOZ,
  • Energia, surowce i odpady w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Prezentacje do pobrania >>

Program konferencji >>

Tekst: Karol Zglinicki
Zdjęcie: Krzysztof Szamałek