Letnia Szkoła Sedymentologiczno-Geomorfologiczna w Bachotku

W dniach 24 - 28 czerwca 2019 r. w Ośrodku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Bachotku odbyła się Letnia Szkoła Sedymentologiczno - Geomorfologiczna. W wydarzeniu wzięło udział 20 uczestników - naukowców z Poznania, Katowic, Gliwic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Knyszewicz, Torunia, Gdańska, Chojnic, Tbilisi i Moskwy - w tym czterech pracowników Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Szkołę zorganizowała Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Sekretarzem Letniej Szkoły została mgr Lucyna Tobojko, pracownik Oddziału Geologii Morza PIG-PIB i jednocześnie doktorantka UMK. Wraz z dr Tomaszem Karasiewiczem z UMK wygłosiła też wstępną prelekcję pt. Charakterystyka geologiczno- geomorfologiczna obszaru badań oraz morfologia i ewolucja rozcięć erozyjnych w zboczach doliny Drwęcy w okolicy Bachotka.

Zajęcia koncentrowały się głównie wokół geologii i geomorfologii rejonu Bachotka, w szczególności zaś morfogenezy, sedymentologii osadów stokowych, genezy form erozyjnych, osadów wypełniających rozcięcia erozyjne na stokach, jak również procesów gleboznawczych w obrębie analizowanych form stokowych oraz modelowania procesów stokowych. W ramach Letniej Szkoły odbyły się liczne prelekcje, a uczestnicy mieli możliwość weryfikacji teorii w praktyce, czyli w terenie. Mieli też okazję wykonać naziemny skaning laserowy dolinek erozyjno - denudacyjnych i skonstruować model procesów stokowych.Zdjęcia: Lucyna Tobojko, Elżbieta Maszloch