Eksperci od geologii złożowej i gospodarczej spotkali się na 15th SGA Biennial Meeting w Glasgow

Po raz 15 spotkali się specjaliści w dziedzinie geologii złożowej i ekonomicznej ze środowiska akademickiego i przemysłu. W dniach 27 - 30 sierpnia w Glasgow odbyła się konferencja 15th Biennial Meeting of Society for Geology Applied to Mineral Deposit (SGA).

Początki stowarzyszenia SGA sięgają połowy lat 60-tych XX wieku, kiedy geologia ekonomiczna stanowiła szybko rozwijającą się dziedzinę nauki i zaistniała potrzeba wzmocnienia współpracy międzynarodowej. Aktualnie SGA zrzesza ponad 1300 badaczy i specjalistów z całego świata. Od 1991 roku, co dwa lata organizowane są spotkania (SGA Biennial Meetings), będące platformą wymiany doświadczeń, prezentowania innowacyjnych metod poszukiwania złóż i zastosowania badań podstawowych w przemyśle poszukiwawczym i wydobywczym.

Tegoroczna konferencja zgromadziła delegatów z 57 krajów, reprezentantów środowiska akademickiego i przemysłu. Konferencja odbyła się na terenie neogotyckich zabudowań Uniwersytetu w Glasgow. W ciągu 4 dni wygłoszono ponad 300 referatów i zaprezentowano 200 posterów. Prelekcje sklasyfikowane były w 10 sesjach tematycznych.

Podczas konferencji specjaliści z całego świata prezentowali najnowsze wyniki badań z zastosowaniem innowacyjnych metod, dzięki którym poszukiwanie i udostępnianie złóż rud metali staje się szybsze, tańsze, bardziej efektywne i jednocześnie przyjazne dla środowiska. W związku z rozwojem technologii i globalnym trendem przechodzenia na „zieloną” energię, w tym roku szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z możliwością odzyskiwania niektórych pierwiastków (m.in. Te, Ge, In, Co, Li, REE) z ubogich rud czy odpadów górniczych.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB na tegorocznej konferencji reprezentowali: dr hab. Stanisław Mikulski, dr hab. Sławomir Oszczepalski, mgr Katarzyna Sadłowska, mgr Andrzej Chmielewski oraz mgr Rafał Małek. Zaprezentowaliśmy osiągnięcia PIG-PIB z zakresu identyfikacji nośników pierwiastków krytycznych w polskich złożach rud metali oraz najnowsze efekty rozpoznania bogatych złóż rud miedzi w Polsce („The critical elements for EU economy (Co, V, Ga, Sc, Hf, REE) in magmatic Fe-Ti-V oxide deposits related to Mesoproterozoic AMCG complex in NE Poland”, “Indium and other critical elements enrichment in cassiterite-sulphide mineralization from the stratiform tin deposits in the West Sudetes (SW Poland)”, “Variability of ore mineralization in the vicinity of fault zones in the Radwanice-Gaworzyce copper-silver deposit (Lubin-Sieroszowice mining district, SW Poland)”, “Exploration of a new Cu-Ag Kupferschiefer-type deposit north of the Lubin-Sieroszowice copper district”).

sga 15th2

Dr hab. Stanisław Mikulski i mgr Katarzyna Sadłowska prezentują poster „The critical elements for EU economy (Co, V, Ga, Sc, Hf, REE) in magmatic Fe-Ti-V oxide deposits related to Mesoproterozoic AMCG complex in NE Poland”

sga 15th4

Dr hab. Stanisław Mikulski i mgr Rafał Małek prezentują poster “Indium and other critical elements enrichment in cassiterite-sulphide mineralization from the stratiform tin deposits in the West Sudetes (SW Poland)”

W ramach obchodów 100-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego członkowie SGA Council zostali zaproszeni do Warszawy (20-23 kwietnia 2021 r.). Będzie to znakomita okazja do promocji osiągnięć PIG-PIB oraz Polski, jako wiodącego w świecie producenta miedzi i srebra. Wizyta będzie także szansą na pokazanie naszych tradycji górniczych związanych z eksploatacją złóż rud cynku i ołowiu. Planowana jest jednodniowa sesja referatowa, podczas której członkowie SGA Council - wybitni specjaliści w zakresie złóż rud metali - wygłoszą swoje wykłady.

sga 15th1

Uczestnicy polskiej delegacji na tle neogotyckich zabudowań Uniwersytetu w Glasgow

sga 15th3

Neogotyckie wnętrza uniwersytetu

Tekst: Katarzyna Sadłowska, Stanisław Mikulski
Zdjęcia: Rafał Małek, Stanisław Mikulski