Zmiany w składzie Rady Naukowej PIG-PIB

Minister Środowiska, wykonujący swoje zadania przy pomocy Głównego Geologa Kraju, zmienił skład Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Aktualny skład Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w kadencji 2017 - 2021 jest następujący:

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Joachim Szulc, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński.

Zastępczynie i Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej:

 • prof. dr hab. Ewa Słaby, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk,

 • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

 • dr Jolanta Maj, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Środowiska.

Członkinie i Członkowie Rady Naukowej:

 • dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. nadzw., Instytut Gospodarki Surowcami i Energią, Polska Akademia Nauk,

 • dr inż. Tadeusz Gorewoda, Zakład Chemii Analitycznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,

 • dr Aleksandra Kozłowska, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,

 • prof. dr hab. Ewa Krogulec, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,

 • dr hab. inż. Jan Kudełko, Katedra Górnictwa i Geodezji, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska,

 • prof. dr hab. Leszek Marynowski, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski,

 • prof. dr hab. Andrzej Muszyński, Zakład Mineralogii i Petrologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

 • prof. dr hab. Tadeusz Peryt, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,

 • dr hab. Magdalena Sikorska - Jaworowska, prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,

 • dr hab. Piotr Such, prof. nadzw., Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy,

 • dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,

 • prof. dr hab. Antoni Wójcik, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Komisja Nauki:

 • Przewodniczący Komisji Nauki: prof. dr hab. Tadeusz Peryt, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,

 • Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Nauki: prof. dr hab. Ewa Słaby, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk,

 • Członek Komisji Nauki: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Komisja Doskonalenia Kadry Naukowej:

 • Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej: dr hab. Magdalena Sikorska - Jaworowska, prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,

 • Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej: prof. dr hab. Ewa Krogulec, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,

 • Członek Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej: prof. dr hab. Andrzej Muszyński, Zakład Mineralogii i Petrologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Komisja Ekonomiczno - Organizacyjna: 

 • Przewodniczący Komisji Ekonomiczno - Organizacyjnej: dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. nadzw., Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,

 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Ekonomiczno - Organizacyjnej: dr hab. inż. Jan Kudełko, Katedra Górnictwa i Geodezji, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska,

 • Członkini Komisji Ekonomiczno - Organizacyjnej: dr Aleksandra Kozłowska, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.