PIG-PIB uczestnikiem II Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza

W dniach 24-25 września 2019 roku w Gdyni w siedzibie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza zatytułowana „Stan i trendy zmian w morzach i oceanach”.

Organizatorzy konferencji - Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego - założyli jako główny cel wydarzenia konsolidację środowiska polskich badaczy mórz i oceanów, reprezentujących wszystkie aspekty badań oceanograficznych (biologia, chemia, fizyka i geologia morza oraz zagadnienia hydrotechniki morskiej i ochrony środowiska morskiego). Tematyka konferencji skupiała się wokół szeroko rozumianej wiedzy o stanie i trendach zmian w środowisku morskim oraz na wyzwaniach stojących przed badaczami, władzami, a także lokalnymi społecznościami w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju regionów nadmorskich.

Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB zaprezentowali dwa referaty. Pierwszy z nich pt. "Wpływ wielkoskalowych form dna na kształt i dynamikę brzegu morskiego" wygłosił w sesji plenarnej prof. dr hab. Szymon Uścinowicz, a drugi, zatytułowany "Metale w konkrecjach Fe-Mn z polskiego sektora Morza Bałtyckiego", w sesji poświęconej geologii morza, zaprezentował dr inż. Mateusz Damrat.

Ponadto zostały zaprezentowane dwa postery. Pierwszy, autorstwa mgr Elżbiety Maszloch, mgr Lucyny Tobojko i mgr Kamili Wirkus, nosił tytuł "Budowa geologiczna podbrzeża na odcinku Jastrzębia Góra - Lubiatowo". Drugi, zatytułowany "Uczestnictwo Polski w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. Skutków Eksploatacji Osadów Morskich na Ekosystem Morski (WGEXT)", przedstawił dr inż. Mateusz Damrat.

Strona konferencji: https://iiknpbm.ug.edu.pl/

Film z konferencji:  https://www.youtube.com/watch?v=BmdU715hFA8

Tekst: Elżbieta Maszloch, Lucyna Tobojko, Kamila Wirkus