Powstanie Geopark Północnej Jury

14 listopada 2019 r. w Biskupicach (gmina Olsztyn) odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektowanego Geoparku Północnej Jury. 

Poza pracownikami Muzeum Geologicznego i Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB opracowującymi projekt, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin: Olsztyn, Janów, Mstów, Niegowa, Żarki i Poraj – wójtowie lub ich zastępcy oraz pracownicy urzędów zajmujący się promocją gmin i turystyką. Wsparcia merytorycznego udzielał również emerytowany pracownik PIG-PIB – prof. Andrzej Wierzbowski.

1

Uczestnicy spotkania 

Po zaprezentowaniu przez PIG-PIB założeń dla utworzenia geoparku, rozpoczęto dyskusję nad zakresem działań w ramach realizacji projektu, formą prawną geoparku, sposobem funkcjonowania i finansowania. Ustalono zakres najbliższych działań, zarówno Instytutu, jak i urzędów gmin biorących udział w projekcie.

2

Uczestnicy spotkania podczas obrad

Kolejne spotkanie konsultacyjne planowane jest już w szerszym gronie – z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i innych instytucji, istotnych w przyszłym funkcjonowaniu geoparku. Podejmowane obecnie działania na rzecz stworzenia Geoparku Północnej Jury realizowane są w ramach projektu „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności” finansowanego przez NFOŚiGW.

Tekst i zdjęcia: Monika Krzeczyńska

logo sfinansowano