Trwają konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS), które potrwają do 15 lutego 2020 r.

Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział, zgłaszać uwagi i wnioski. Prowadzone są w trybie określonym w przepisach Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).

Konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych problematyką suszy – zarówno do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jak i do mieszkańców miast oraz gmin. 

Najbliższe spotkanie konsultacyjne odbędzie się w lutym 2020 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz godziny spotkań konsultacyjnych będą podane na stronie: stopsuszy.pl. Uwagi i wnioski można zgłaszać na stronie konsultacjesusza.pl.

Susza jest zjawiskiem naturalnym o charakterze tymczasowym. Susza jest definiowana jest jako znaczące w czasie oraz na dużym obszarze odchylenie od średnich wartości opadów (deficyt opadów), które może doprowadzić do suszy atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i społeczno-ekonomicznej, w zależności od intensywności oraz czasu trwania deficytu opadów (definicja z Raportu Komisji Europejskiej Working definitions of Water scarcity and Drought Report to the European Commission -2012).

Susza atmosferyczna to niedostatek lub całkowity brak opadów. Susza glebowa (opisywana także jako susza rolnicza) jest powiązana z suszą atmosferyczną i prowadzi do wysychania gleby, a co za tym idzie - ograniczenia dostępności wody dla roślin. Trzecim rodzajem jest susza hydrologiczna, czyli zjawisko odnoszące „się do okresu, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu średniego, a w przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się znaczne obniżenie poziomu zalegania wód podziemnych”. Ostatnim rodzajem jest susza hydrogeologiczna, występująca jako następstwo przedłużającej się suszy hydrologicznej, powiązana z okresami pojawiania się niżówek w wodach podziemnych, w tym głębokich niżówek i czasu ich trwania powyżej 3 miesięcy.

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy jest do pobrania TUTAJ.

Źródło: stopsuszy.pl