Będzie geologiczna współpraca Polski z Demokratyczną Republiką Konga

19 listopada 2019 r. w Kinszasie podpisano porozumienie pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym - PIB (PIG-PIB) a kongijskim Centre de Recherches Géologiques et Minières (CRGM), dotyczące współpracy naukowej i technicznej w dziedzinie nauk o Ziemi. Dokument sygnowali: prof. dr Valentin Kanda Nkula - Dyrektor Generalny CRGM oraz dr inż. Mateusz Damrat - Dyrektor PIG-PIB.

Planowane są wzajemne wizyty naukowców i specjalistów, szkolenia, organizacja wspólnych sympozjów, konferencji, prac terenowych i badań naukowych. Zakres tematyczny przyszłej współpracy jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. kartografię geologiczną, badania i monitoring wód podziemnych oraz wymianę doświadczeń w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia surowców mineralnych.

3

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy stroną polską i kongijską. Od lewej:

  • Piotr Myśliwiec - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Luandzie,
  • Marek Kłoczko - Wiceprezes i Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej,
  • dr Piotr Dziadzio - Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju,
  • dr inż. Mateusz Damrat - Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB,
  • prof. dr Valentin Kanda Nkula - Dyrektor Generalny Centre de Recherches Géologiques et Minières (CRGM)
  • Raymond Tchedya Patay - Wiceminister Spraw Zagranicznych Demokratycznej Republiki Konga,
  • Clémentine Shakembo Kamanga - Ambasador Demokratycznej Republiki Konga w Polsce,
  • Rose-Dorée Bokeleale - Zastępca Dyrektora Generalnego National L'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI).

Obecne porozumienie jest kontynuacją umowy z 27 czerwca 2014 r. i będzie obowiązywać przez następne pięć lat, do 2024 roku.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PIG-PIB a CRGM było jednym z punktów "Forum Biznesu Demokratyczna Republika Kongo - Polska", odbywającego się 19 listopada 2019 r. w Kinszasie, z udziałem kongijskich i polskich partnerów biznesowych oraz organizacji otoczenia biznesu. To z kolei część szerszej misji gospodarczej do Demokratycznej Republiki Konga, która odbywa się w dniach 18 - 21 listopada 2019 r.

Zdjęcie: dzięki uprzejmości National L'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements