Zapraszamy na konferencję naukową "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej"

Szerokie zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczne na wiedzę o zmianach klimatu zachodzących współcześnie skłania do przedstawienia tych zjawisk w rozległym przedziale czasowym. W tym kontekście ważną rolę odgrywają badania paleoklimatu. Poznanie mechanizmów zmian klimatu na Ziemi w przeszłych epokach geologicznych, poprzez obserwację zmian klimatycznych zarejestrowanych w osadach od proterozoiku do dziś, pozwala na dostrzeżenie wielu powiązań i analogii. Przedstawienie zmian paleoklimatycznych w aspekcie zróżnicowanych badań geologicznych, przy zastosowaniu innowacyjnych metod badawczych, pozwala na powiązanie odległych dziedzin badawczych z obserwowanymi współcześnie zmianami klimatycznymi, ich modelowaniem i prognozowaniem.

Ważna jest też odpowiedź na pytanie, czy działalność człowieka wzmacnia, czy też osłabia współczesne zmiany klimatyczne. Przyszłoroczna edycja Konferencji, będzie jednym z wydarzeń obchodzonego roku Jubileuszu 100-lecia powołania Instytutu, i odbędzie się w dniach 25 - 26 marca 2020 r. w siedzibie PIG-PIB w Warszawie.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2011 r., druga w 2015 r. Obie konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem. W każdej z nich uczestniczyło około 100 osób i zaprezentowano prawie 130 referatów i posterów. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna konferencja zgromadzi równie liczne grono uczestników, i co najważniejsze - będzie ważnym forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie badań paleoklimatu.

Do udziału w konferencji zapraszamy doświadczonych specjalistów, a także zdobywających wiedzę doktorantów i studentów, jak również osoby, których zainteresowania wiążą się z zagadnieniami klimatycznymi, w tym metodami zapobiegania niekorzystnym efektom zmian klimatycznych w ujęciu utylitarnym.

PROBLEMATYKA

Zapraszamy do zgłaszania referatów i posterów dotyczących szerokiego spektrum zagadnień paleoklimatycznych w kontekście czasowym – od proterozoiku aż po holocen. Proponowana tematyka:

 • szeroko rozumiana paleontologia,
 • geologia izotopowa,
 • badania paleomagnetyczne,
 • badanie zawartości CO2 i metanu w atmosferze,
 • cyklostratygrafia,
 • występowanie surowców mineralnych związane ze strefami klimatycznymi,
 • rejestracja zdarzeń klimatycznych,
 • modele i symulacje komputerowe procesów paleoklimatycznych

i wiele innych zagadnień w aspekcie zmian klimatycznych.

Podczas konferencji przewiduje się wizytę w pracowni mikrosondy jonowej SHRIMP. Mikrosonda jonowa SHRIMP IIe/MC (Sensitive High Resolution IonMicroprobe) zaopatrzona w cezowe źródło jonów pierwotnych ma możliwość detekcji stabilnych izotopów pierwiastków lekkich, w tym tlenu i parametru δ18O, przy zachowaniu dużej precyzji i czułości pomiarów. Oznaczenie zawartości izotopów stabilnych a zwłaszcza tlenu δ18O, służy rekonstrukcjom zmian klimatycznych w szeroko rozumianej skali czasu geologicznego.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 25 - 26 marca 2020 r. w Warszawie, w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie (ul. Rakowiecka 4).

UWAGA! Językiem Konferencji będzie język polski, jakkolwiek prezentacje anglojęzyczne będą również akceptowane.

WAŻNE DATY

 • 11.03.2020 r. - ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłaty konferencyjnej 600 złotych

 • 31.05.2020 r. - ostateczny termin przesłania artykułów do publikacji Geological Quarterly

OPŁATA KONFERENCYJNA

 • 600 zł - opłata konferencyjne (wpłata do 11 marca 2020 r.)

Opłata konferencyjna obejmuje koszty: materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i lunchy w dniach 25 i 26 marca 2020 r. oraz udziału w spotkaniu towarzyskim w dniu 25 marca 2020 r. 

Opłatę konferencyjną należy wnosić przelewem na konto bankowe:  53156000132233519650000165. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika.

UWAGA! Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów hoteli. Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Abstrakty referatów i posterów prosimy przesyłać elektronicznie na adres: paleoklimat@ pgi.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2020 r. Maksymalna objętość całego abstraktu nie może przekraczać 2 stron A4 (tekst znormalizowany w czcionce Arial; 12 pkt; interlinia 1,5; ilustracje czarno-białe). Ilustracje (ryciny, tabele, fotografie) należy zgrupować w osobnych plikach. W abstrakcie należy zamieścić afiliację i kontakt mailowy do wszystkich autorów. Uczestnicy konferencji otrzymają abstrakty referatów i posterów w formie drukowanej.

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

Organizator konferencji zamierza wydać materiały pokonferencyjne, które będą uzupełnieniem całości wydarzenia i pozwolą raz jeszcze wrócić do wielu interesujących tematów poruszanych podczas konferencji. Planowane jest zamieszczenie artykułów w czasopiśmie PIG-PIB Geological Quarterly (punktacja MNiSW = 70). Informacje i wskazówki dla autorów zamieszczone są na stronie gq.pgi.gov.pl

Artykuły do publikacji należy przesłać do dnia 31 maja 2020 r.

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab. Jacek Grabowski, prof. PIG-PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • dr Urszula Hara, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • dr inż. Michał Krobicki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • dr Ewa Krzemińska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • prof. dr hab. Leszek Marks, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • prof. dr hab. Joachim Szulc, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Szymon Uścinowicz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • dr hab. Hubert Wierzbowski, prof. PIG-PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • prof. dr hab. Anna Wysocka, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

 • dr hab. Michał Zatoń, prof. UŚ, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr hab. Barbara Słodkowska, prof. PIG-PIB – przewodnicząca
 • mgr Anna Bagińska
 • mgr Ewa Dąbrowska-Jędrusik
 • mgr Jolanta Iwańczuk
 • dr Ewa Krzemińska
 • Barbara Massalska
 • mgr inż. Dominika Sieradz
 • mgr Paweł Urbański

KONTAKT

Zakład Geologii Regionalnej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego 
dr hab. Barbara Słodkowska, prof. PIG-PIB
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 45 92 271

Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pośrednictwem strony: paleoklimat.pgi.gov.pl

  pdf KOMUNIKAT I (1.30 MB)

 logo nfosgw dofinansowanie

Konferencja jest organizowana w ramach projektu: „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” i dofinansowana ze środków NFOŚiGW.