Pracownicy PIG-PIB w komitetach naukowych Polskiej Akademii Nauk

Z dumą informujemy, że pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB zostali wybrani do trzech komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN) na kadencję 2020-2023.

Komitety PAN są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych, pełnią funkcję doradczą i opiniodawczą. Członkowie komitetów opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych, opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia.

Nasz instytut w nowej kadencji reprezentują:

 • w Komitecie Nauk Geologicznych PAN:
 1. dr hab. Grzegorz Jacek Nowak 
 2. prof. dr hab. Tadeusz Peryt 
 3. prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski  
 4. dr hab. Tatiana Solovey

 • w Komitecie Nauk Mineralogicznych PAN:
 1. dr hab. Magdalena Sikorska-Jaworowska 

 • w Komitecie Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN:
 1. dr hab. Stanisław Mikulski  
 2. dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk  
 3. dr hab. Stanisław Wołkowicz