Trwa rejestracja na I Kongres Czwartorzędowy

Do 29 lutego trwa rejestracja na I Kongres Czwartorzędowy, który odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia 2020 r. w Krakowie. Kongres Czwartorzędowy, przewidziany jako cykliczna konferencja organizowana co 2 lata, ma na celu integrację środowisk naukowych zajmujących się wieloaspektowymi badaniami czwartorzędu oraz prezentowanie wyników najnowszych, wieloaspektowych (w tym interdyscyplinarnych) badań nad czwartorzędem. Państwowy Instytut Geologiczny-PIB jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Pierwszy Kongres Czwartorzędowy planowany jest w Krakowie, w dniach 25-28 sierpnia 2020 r. W trakcie Kongresu odbędzie się sesja plenarna z udziałem zaproszonych gości z renomowanych zagranicznych ośrodków naukowych, sesje referatowe – tematyczne, sesja posterowa oraz wycieczka terenowa, podczas której będą prezentowane kluczowe dla badań nad czwartorzędem stanowiska z obszaru Karpat i ich przedpola. Planowana jest dyskusja nad stratygrafią czwartorzędu (szczególnie wobec nowego podziału holocenu), nowymi trendami badawczymi jak też metodyką (szczególnie w badaniach interdyscyplinarnych). W trakcie sesji referatowej preferowane będą wystąpienia mające charakter syntetyczny lub problemowy.

Strona internetowa Kongresu z rejestracją elektroniczną zostanie uruchomiona w najbliższych dniach (www.kongresq). 

Więcej informacji >>

 

Serdecznie zapraszamy do Krakowa!