PIG-PIB na Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu

W dniach 8–10 września w Karpaczu odbyło się Forum Ekonomiczne. W panelu dyskusyjnym poświęconym zmianom klimatu pt. "Powódź? Susza? Retencja! Woda ropą XXI wieku?" wzięli udział pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

W dyskusji wzięli udział:

  • Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • dr Łukasz Kozub - Przewodniczący Zarządu Centrum Ochrony Mokradeł,
  • dr Mirosław Lidzbarski - Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB ds. państwowej służby hydrogeologicznej,
  • Sławomir Mazurek – Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Pionu Ekologii i Klimatu,
  • prof. dr hab. Paweł Rowiński - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauki,
  • Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Moderatorem spotkania był dr hab. Leszek Jankowski - dyrektor Oddziału Karpackiego PIG-PIB w Krakowie.

Panel dyskusyjny Powódź? Susza? Retencja! podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Panel dyskusyjny Powódź? Susza? Retencja! podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

W trakcie debaty dyskutowano o skutkach suszy dla środowiska i różnych dziedzin gospodarki oraz omawiano kwestie dotyczące zarządzania zasobami wodnymi. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że w najbliższych latach problem zaopatrzenia w wodę będzie narastał i stanie się jednym z największych wyzwań nie tylko dla rolnictwa, ale także dla całej gospodarki. Aby temu zaradzić konieczna jest współpraca środowisk naukowych, instytucji państwowych i samorządowych oraz użytkowników wody, zwłaszcza rolników i konsumentów wody.

Dr Mirosław Lidzbarski przedstawił, w jaki sposób susza może dotykać wody podziemne. Podkreślił rolę państwowej służby hydrogeologicznej w monitorowaniu oraz identyfikacji niżówek hydrogeologicznych. Scharakteryzował skutki przedłużających się okresów posusznych dla wód powierzchniowych, ekosystemów, płytkich wód podziemnych oraz użytkowych poziomów wodonośnych, stanowiących podstawę zaopatrzenia w wody pitne. Nasz ekspert wskazał na wody podziemne, jako duży rezerwuar wodny, zapewniający naturalną retencję, za pomocą której można łagodzić skutki suszy, zwłaszcza w rolnictwie.

Panel dyskusyjny Powódź? Susza? Retencja! podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Panel dyskusyjny Powódź? Susza? Retencja! podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pierwszy z prawej - dr Mirosław Lidzbarski

W podsumowaniu spotkania prelegenci zgodzili się, że w dobie zmian klimatycznych należy wypracować spójna politykę ograniczającą negatywne konsekwencje tych zjawisk.

Tekst: Mirosław Lidzbarski
Zdjęcia: Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego