Dyrektor Oddziału Górnośląskiego dr Janusz Jureczka na XLVII Sesji Rady Miejskiej Sosnowca

Z okazji przypadającego w bieżącym roku jubileuszu 100-lecia Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB oraz 60-lecia jego obecności w Sosnowcu dyrektor Oddziału dr Janusz Jureczka został zaproszony przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Ewę Szotę i Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego do wystąpienia w dniu 30 września 2021 r. na XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu.

Dyrektor Jureczka przedstawił radnym miasta referat zatytułowany „100 lat działalności Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu”, w którym zaprezentował historię powstania Górnośląskiej Placówki Państwowego Instytutu Geologicznego oraz tematykę prac Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych w regionie zadań Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej. W swoim referacie poruszył głównie zagadnienia dotyczące rozpoznania budowy geologicznej i złóż kopalin, krajowego i regionalnego monitoringu wód podziemnych, w tym monitoringu jakości tych wód oraz dokumentowania ich zasobów, kartografii geologicznej, zagadnień geośrodowiskowych – szczególnie istotnych w silnie uprzemysłowionym regionie, objętym wpływem górnictwa podziemnego, a także zagadnienia z zakresu ochrony georóżnorodności i działalności geoedukacyjnej.

Dr Jureczka podkreślił też znaczenie działalności Oddziału bezpośrednio dla miasta Sosnowca, wspominając przy tym utworzenie w 1974 r. Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, którego początkowy trzon kadry stanowili pracownicy Oddziału z prof. Aleksandrem Jachowiczem na czele – pierwszym dziekanem tego wydziału.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Ewa Szota i Prezydent Miasta Pan Arkadiusz Chęciński złożyli dr. Januszowi Jureczce, a za jego pośrednictwem pracownikom Oddziału Górnośląskiego, gratulacje oraz życzenia sukcesów i realizacji wszelkich planów i zamierzeń oraz nowych zawodowych wyzwań.

prezentacja slajd jureczka

Slajd tytułowy prezentacji

list gratulacyjny jureczka

List gratulacyjny